artikel

Aannemer, contracteer nooit back-to-back

bouwbreed Premium

In de column juridisch van 16 oktober bespreekt Leendert van den Berg een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. Daarin ging het voor de aannemer mis in zijn back-to-back onderaannemingsovereenkomst.

Veel hoofdaannemers denken dat het goed is om hun contractverplichtingen met de principaal – veelal de UAV – een-op-een door te leggen naar hun onderaannemers. Juridisch is dat helemáál niet goed en zelfs sterk af te raden. Waarom?

De relatie tussen hoofdaannemer en opdrachtgever is totaal anders dan hoofdaannemer-onder aannemer. In hoofdaanneming is daarom behoefte aan geheel andere bepalingen dan in de relatie tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer. De hoofdaannemer heeft slechts één opdrachtgever maar zeer vele onderaannemers en toeleveranciers. In zijn relatie met de principaal – dus naar ‘boven’ – zien we een heel andere dynamiek en werkwijze.

Kruiwagen vol kikkers

Het is een relatie tussen twee contractpartijen en dat is toch anders dan de relatie van de hoofdaannemer naar ’beneden’ waarin hij een veelheid aan onderaannemers, ook wel aangeduid als ‘een kruiwagen vol kikkers’, binnenboord en in hetzelfde spoor moet zien te houden. Dat vraagt om andere contractuele bepalingen. Het productieproces dat door de hoofdaannemer moet worden gemanaged om een project tot stand te brengen en de integraliteit van dat uitvoeringsproces hebben behoefte aan strakke bepalingen om alles en iedereen goed op elkaar te laten aansluiten. De UAV zijn daarvoor te flexibel.


Wim Heijltjes, Heijltjes Advocaten te Nijmegen. 

Reageer op dit artikel