artikel

‘Waken voor achterblijven in innovatiewedloop’

bouwbreed Premium

‘Waken voor achterblijven in innovatiewedloop’

Nederland moet meer energie steken in techniekontwikkeling. Onze economie staat of valt volgens president Martin van Pernis van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs met innovatie. “Achterblijven in deze wedloop betekent economische krimp en vaak afhankelijkheid van andere, veelal overheersende, mogendheden.” In zijn Techniek Troonrede 2014 waarschuwt Van Pernis zich niet door de economische crisis en de gestegen werkloosheid in slaap te laten sussen.

Hij verwacht op korte termijn grote tekorten aan technici op alle niveau’s. Van de mbo’ers tot aan de universitair geschoolden. “Ik zie en hoor regelmatig mensen die beweren dat het probleem niet zo groot is of zelfs niet zou bestaan. Het huidige beeld, beste mensen, is slechts tijdelijk. Techniek moet weer hot worden. Niet alleen de vervaardigde producten, maar vooral ook de kennis die ervoor nodig is om die producten te maken en de uitwerking van die producten op onze samenleving.”

Van Pernis roept op jongeren al op vroege leeftijd bewust te maken van hun toekomstperspectief. Waar de kansen vooral liggen? Bij het inzetten van vernieuwingskracht voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. “Er ligt een enorme kans voor de Nederlandse overheid om in het kader van het voorzitterschap van de Europese Unie, vanaf januari 2016, een stip op de horizon te zetten. Plaats STEM, het onderwijs in Science, Technology, Engineering en Mathematics, in Europees verband op de kaart. We moeten trots ontwikkelen voor diegenen die na hun technische studie dagelijks bezig zijn met een veelheid aan ontwikkelingen die mede onze levensvreugde bepalen. Trots in de erkenning van hun werk, trots ook in de beloning daarvan.”

De eerste man van KIVI vraagt om nieuwe initiatieven in een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. In Eindhoven, Twente en Groningen ontstaan technische samenwerkingsverbanden. Delft werkt aan een bouwcampus. Ook Limburg is bezig. Maar de ontwikkelingen gaan Van Pernis niet snel genoeg. Bovendien moet Nederland beter de vertaalslag maken van vondst naar verdienen. Het populaire bluetooth en ook wifi hebben Nederlandse worstels maar het economische succes is elders beland.

Poetin

Van Pernis ziet kansen om de westerse kennis op het gebied van energie in te zetten voor het stabiliseren van de belabberde verhouding met Rusland. “Een boycot is misschien niet de beste weg. De afhankelijkheid van westerse technologie in Rusland is groot. Ze kan de basis zijn van een afsprakenstelsel waarin Rusland zijn overheersingspolitiek herziet en de noodzakelijke rust in heel Europa terugbrengt. Naturlijk is daarbij goede wil van beide kanten noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel