artikel

Versnelt opmars zzp’ers herstel bouwsector?

bouwbreed

Versnelt opmars zzp’ers herstel bouwsector?

“Versnelt de opmars van zzp’ers het herstel van de bouwsector?” vroegen we aan ons Lezerspanel. Nee, vindt driekwart van de mensen die reageerden op de stelling. Slechts 27% was het ermee eens, 73% oneens.

Veel van onze lezers stelden andere aspecten van zzp’ers in de bouw aan de orde in hun reacties. “De meeste aannemers kunnen prijstechnisch niet reageren met de lage offertes van zzp’ers waardoor de aannemers veel werk voor de particuliere sector mislopen”, vindt Tonnie Lomans. “De goeden buiten beschouwing gelaten, kom ik de laatste tijd veel rotzooi tegen. Veel werk is ondeugdelijk en/of onprofessioneel”, reageert Henk Olde Meierink.

EENS 

 

Cler Sels

Medewerker algemene zaken gemeente Alblasserdam 


“De bouwsector is gebaat bij arbeidskrachten die flexibel inzetbaar zijn. Juist zzp’ers kunnen hier uitstekende diensten verlenen.”

Hans Kaandorp

Pr-medewerker steenfabriek Vogelensangh 


“Heb in de laatste jaren van mijn actieve (acquisitie) loopbaan regelmatig met zzp’ers te doen gehad. Zzp’er worden was in veel gevallen noodzaak en iets wat uit nood geboren is staat vaak onder grote druk – ik schat in dat mijn ‘eens’ voor 20-30 procent van de zzp’ers geldt.”

R. van Wijk

Directeur GFSC Consultants and Engineers

“Zzp’ers zitten niet ‘gevangen’ in procedures van grote organisaties en hebben minstens zoveel kennis. Ook hoeven zij geen personeel aan de gang te houden volgens het ‘oude bouwen’, maar zijn zij een inspiratiebron voor het nieuwe bouwen (en daarmee voor het herstel).”    


Aad Wubben

Directeur-aandeelhouder Wubben.Chan architecten


“De zzp’er vertegenwoordigt een relatief klein deel van de bouwsector, maar zorgt wel voor een omzet die er waarschijnlijk anders niet zou zijn. Zzp’ers voorzien in een vraag, met name bij particuliere opdrachtgevers, die door de reguliere aannemers niet kan worden ingevuld.” 

R.F. Heida

“Doordat aannemers flexibel kunnen inhuren per project of per klus en dus minder risico lopen, in plaats van dat ze personeel in vast dienstverband hebben die geld kosten, ook als er geen of onvoldoende werk is, kunnen ze sneller meer werk aannemen.” 

ONEENS

René Knipscheer

Directeur-aandeelhouder Knipscheer Infrastructuur


“Deze stelling kan ik niet volgen. De sector zal vooral pas herstellen als er meer opdrachten in de markt komen, meer investeringen in infra, bouw en grondverwerving. De zzp’er of bouwvakker kan mijns inziens hier zelf weinig aan beïnvloeden, dus ook de opmars van zzp’ers niet.”

Frits van Enk

Directeur VECCINS 3D


“Door de grote versnippering zal het lastig worden om herstel te stimuleren. Het uiteindelijk voordeel van kosten door zzp’ers in te schakelen is men weer kwijt door de risicogevallen en de toenemende vraag naar coördinatie.”

Bas Enning

Adviseur Troelstra & De Vries


“Er zijn veel zzp’ers die hunkeren om terug naar een werkgever te gaan in verband met hun eigen financiële positie. Degene die nu aan het werk zijn, worden vaak slecht betaald en kunnen daarvoor niet de beste kwaliteit leveren. Dat is dus geen herstel, maar een kwantitatieve opmars waar we de eerste jaren nog niet beter van worden.”

Fred Elfrink

Elektrotechnisch installateur


“Het herstel van de bouwsector in Nederland is afhankelijk van o.a. het economische tij en keuzes die gemaakt worden in bouwsector voor bijv. uitbreiding woningbouw en niet door het aantal zzp’ers. Meer zzp’ers zal meer concurrentie onderling tot gevolg hebben en niet direct extra werk opleveren in de bouwsector.”

Tonnie Loomans

Bestekschrijver architectenbureau Perree


“De meeste aannemers kunnen prijstechnisch niet concurreren tegen de lage offertes van zzp’ers, waardoor de aannemers veel werk voor de particuliere sector mislopen. En de betreffende particulieren hebben meestal niet door dat een zzp’er niet hetzelfde werk en service verleent als de aannemersbedrijven, zoals goede planningen, kostenbewaking, bouwcoördinatie, garanties, etc.”

Dennis Duffels

Directeur VBI Verkoopmij


“Vooralsnog lijkt mij dat de opmars van zzp’ers in de bouw het gevolg is van uitstroom van vaklieden in vaste dienst. Al dan niet met een sale & lease-backconstructie. Ik zou dit gegeven dan ook niet het predikaat herstel willen geven.”

Lisette van Weeren 

Stafmedewerker Fundeon 

“Nee, helemaal niet mee eens, dat is juist een illustratie van het grote aantal ontslagen jongens, die toch iets moeten/willen in hun vak. Pas als er gelegenheid voor de zzp’ers komt voor professionalisering (scholing, pensioenopbouw….) is dat een teken van verbetering.” 

Erik Hogenbirk

Directeur Hogenbirk Bouwadvies


“Veel zzp’ers hebben eerst in de bouwsector onder een werkgever gewerkt en zijn door de crisis hun baan kwijt geraakt. Ze worden bij het aantrekken van de bouw weer ‘in dienst’ genomen als onderaannemer. Bouwsector heeft dus een eigen flexibele schil gecreëerd.” 


Carel Vos

Technisch adviseur Hendriks Installatie Techniek


“Het vertrouwen van Nederlanders in Nederland en in de regering herstelt de bouwsector, en dit vertrouwen is er zeker nog niet.”

Leo Oorschot

Atelier PRO Architecten


“Er is geen causale relatie tussen de opmars van zpp’ers en herstel van de bouwsector. Alleen een neoliberaal wensdenken en overdreven overschatting van het individualisme.

De bouwsector is ook gebaat bij een stabiele grote organisatie. Een (groot) gebouw maken is een uiterst complex fenomeen waarbij tal van technieken worden toegepast. Daarvoor is een stabiele organisatie nodig. Mensen die op elkaar zijn ingespeeld en langer met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen grote en complexe projecten worden ontworpen en uitgevoerd.”

Deze week vroegen we aan het Lezerspanel: Moet Nederland stoppen met nieuwbouw van woningen? Wil je meedoen? Meld je hier aan.

Reageer op dit artikel