artikel

Tragiek

bouwbreed Premium

Sombere cijfers afgelopen weken uit de bouw. De grote concerns BAM, Ballast Nedam en Heijmans presenteerden alle forse verliezen over de eerste zes maanden. Bij elkaar opgeteld liefst 65 miljoen euro. In het rood. Wat het jaar van de stabilisatie had moeten worden, dreigt uit te draaien op het jaar van de deceptie. Opnieuw.

De roep vanuit de sector om steun van de overheid neemt toe. Niet onbegrijpelijk. Veel heeft het kabinet nog niet gedaan voor de bouw. En dat terwijl in de afgelopen jaren meer dan 40.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Niet in één keer, maar beetje bij beetje. Hier tien, daar honderd. Enzovoort.

Misschien is dat laatste ook wel de tragiek van de bouw. Misschien was het beter geweest als een van de grootste bouwbedrijven van ons land op omvallen had gestaan. Dan had de minister zich in allerijl kunnen spoeden naar het hoofdkantoor van de bouwreus, met in zijn kielzog natuurlijk enkele cameraploegen. Om vervolgens ter plaatse zijn steun voor behoud van een stukje ‘Hollandse Glorie’ uit te spreken.

Eind 2012 riep toenmalig VNO NCW-voorman Bernard Wientjes het kabinet op om de bouw te helpen. Sindsdien is er nauwelijks iets gebeurd. Ja, het btw-tarief op onderhoud werd verlaagd. Maar over de door de sector gewenste instanties voor investeringen en hypotheken werd tot dusver alleen maar gepraat.

Dat de bouw een steuntje in de rug kan gebruiken, is evident. Vorig jaar zagen de tien grootste bouwbedrijven van Nederland (marktaandeel: 50 procent) hun gezamenlijke omzet opnieuw teruglopen. Onder aan de streep hielden ze bovendien maar bitter weinig over: zonder de twee baggeraars slechts een halve cent per euro omzet. Dat houdt geen enkel bouwbedrijf lang vol.

Het is te hopen dat het kabinet dat tussen nu en Prinsjesdag ook inziet.

Reageer op dit artikel