artikel

Toch ook leuke tijden

bouwbreed Premium

Toch ook leuke tijden

In mijn vorige column vestigde ik de aandacht op het feit dat nog veel bedrijven in onze branche (negatieve of te) lage rendementen maken om te kunnen spreken van een serieus herstel. Dit ondanks de positieve signalen die er zijn. Gezien alle reacties heb ik hiermee een gevoelige snaar geraakt.

Ondanks mijn kanttekeningen is het wel leuk om juist in deze tijd te ondernemen. Sterker, ik vind het een voorrecht om samen met ons team, onze relaties en klanten een heel leuk vak uit te oefenen. Zeker als er sprake is van fatsoenlijke rendementen die passen bij de inspanningen en de risico’s die we ook allemaal lopen. En ik vermoed dat er veel vakgenoten zijn, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, die daar eveneens zo over denken.

Er liggen ook een heleboel kansen om ons onder het juk van de crisis uit te werken. En we zijn druk bezig die kansen te creëren. We slaan daarvoor nieuwe wegen in. We zijn bezig met het vormen van bijzondere coalities en samenwerkingsverbanden. Natuurlijk zullen niet alle initiatieven ongeschonden doorgroeien tot volwassen businessmodellen. Welke het wel gaan redden en welke niet, is nu eenmaal nauwelijks te voorspellen. De tijd zal dit moeten uitwijzen.

“Degene die zich het beste aan de omstandigheden aanpast, heeft de meeste kans om te overleven”, zo luidt de bekende uitspraak van Charles Darwin. Maar dan moeten ook andere partijen in de bouwkolom wél gaan meebewegen. Alleen lukt ons dat namelijk niet. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten nog een goede manier vinden om elkaar beter te begrijpen. Laten we daarover echt met elkaar in gesprek gaan!

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel