artikel

Teleurstellend

bouwbreed Premium

Teleurstellend

De Miljoenennota 2015 staat bol van de mooie woorden over banen creëren en versterken van de weerbaarheid van de Nederlandse economie.

Er is duidelijk besef van noodzaak en urgentie om ruimte te scheppen voor groei, zoals ook de Raad van State in zijn advies constateert. Diezelfde Raad mist echter de vertaling van de urgentie en de noodzaak in concrete maatregelen of hervormingen. Wie de Miljoenennota leest kan niet anders dan het Hoge College van Staat gelijk geven.

Zowel kortetermijnmaatregelen die nu de economische groei een duw in de rug kunnen geven, als langetermijnmaatregelen bedoeld om de weerbaarheid van de economie te vergroten, zijn uiterst schaars. Dat is zeker voor de bouw jammer, aangezien de sector zwaar is getroffen en tegelijkertijd in staat is met zo’n duw de groei snel aan te jagen.

Voor de korte termijn blijft het bij de verlenging van het lage btw-tarief met een half jaar. De huizenmarkt trekt nu wel iets aan, maar dat was al de verwachting nadat onzekerheid over kabinetsmaatregelen in het verleden diezelfde huizenmarkt volledig op slot heeft gegooid. Bovendien moet nog even worden afgewacht wanneer dit leidt tot het aantrekken van de nieuwbouw naar een structureel noodzakelijk niveau. De energieparagraaf spreekt van een noodzakelijke transitie, maar leunt volledig op het Energieakkoord.

De gww-sector balanceert tussen hoop en vrees. Zo op het oog blijven de budgetten redelijk op peil. Maar dat geldt dan voor de rijksbudgetten, dik 10 procent van de gww-investeringen. De overheveling van taken richting gemeenten, tot voor enkele jaren goed voor ongeveer de helft van de gww-investeringen, zorgt voor minder onderhoud op de korte termijn. De waterbouw lijkt er nog het beste af te komen met het Deltaprogramma. Maar daarvan is de financiering op langere termijn nog niet geregeld.

De politiek doet er derhalve goed aan nog eens heel goed te kijken of er juist voor de korte termijn niet nog wat geregeld kan worden. Dat zorgt direct voor groei, waardoor de langetermijnmaatregelen ook gemakkelijker te realiseren zijn. Want nu is de Miljoenennota teleurstellend.

Ferry Heijbrock, redacteur Cobouw 

Reageer op dit artikel