artikel

Stop toch met die verlieslatende Floriades

bouwbreed

Stop toch met die verlieslatende Floriades

De financiële haalbaarheid van de Floriade in Almere is op drijfzand gebaseerd. De Floriade daar moet uitgangspunt worden voor een toekomstige woonwijk. Zo’n argument was er ook in Venlo, waar het terrein zou worden getransformeerd in een kantoorpark.

Net zoals een land met veel euforie het WK voetbal of de Olympische Spelen binnenhaalt, zo was Almere vorig jaar buiten zinnen toen zij werd verkozen voor het organiseren van de Floriade van 2022. De gedachte is immers dat je met het binnenhalen van de Floriade nationale resp. internationale aandacht voor je stad kunt genereren.

Koude kermis

Zoals eerder met de verlieslatende Floriades in Zoetermeer, Haarlem en Venlo is gebleken, zal ook Almere van een koude kermis thuiskomen.

Burgemeester Jorritsma zei vlak na de uitverkiezing dat “alles zal worden gedaan om de Floriade 2022 tot een commercieel succes te maken”. Voornemens door bestuurders om de Floriade financieel haalbaar te maken worden keer op keer geuit, maar er komt niets van terecht.

Venlo meende uit parkeergelden veel inkomsten te generen, maar het merendeel van de bezoekers kwam met het openbaar vervoer. Het slechte weer in 2012 was volgens de organisatoren de tweede grote spelbreker. Echter, als er ergens in Nederland met de Floriade een kostendekkende exploitatie was te behalen, dan in Venlo. Het achterland van Venlo, met 26 miljoen (Duitse) consumenten, heeft het evenwel massaal laten afweten.

Onaanvaardbaar

In een tijd van langdurige economische malaise en meer aandacht voor het milieu en duurzaamheid is het realiseren van een tijdelijke attractie van een dergelijke omvang – waar ook in Nederland – onaanvaardbaar.

Maar volgens burgemeester Jorritsma gaat men het in Almere volstrekt anders aanpakken. Want de Floriade in Almere wordt het uitgangspunt voor een toekomstige woonwijk. Uit dit pseudo-argument blijkt al, dat ook de financiële haalbaarheid van de Floriade in Almere op drijfzand is gebaseerd. Zo’n argument was er ook in Venlo, waar het Floriade-terrein zou worden getransformeerd in een innovatief kantoorpark met een groene uitstraling, maar dat nu niet van de grond komt.

Twee jaar nadat de Floriade in Venlo de poorten sloot, ligt het voormalig tentoonstellingsterrein er verlaten bij. Paviljoengebouwen verpauperen en de Innovatoren wordt nauwelijks verhuurd. De wijngaard die op het voormalig Floriade-terrein is aangeplant, zou in 2015 7500 liter wijn moeten opleveren. Maar de wijnstokken stonden er tijdens de afgelopen zomermaanden verbrand en verdord bij; dat is een slecht voorteken. Zeker bij jonge aanplant is vooral de eerste zes jaar verzorging en goed snoeien van de wijnstokken harde noodzaak en daar ontbreekt het aan. Wijnboer Viti uit Maastricht, de eigenaar van het domein, is recentelijk door de rechtbank Maastricht failliet verklaard en sleurt het ‘wijndomein in wording’ mee de afgrond in.

Ook het spin off-effect van de Floriade voor de lokale economie van Venlo is een drogreden gebleken; de middenstand van Venlo noch die van de omliggende gemeenten hebben er enige baat bij gehad. Navrant is dat het tekort van 9 miljoen euro niet slechts op de inwoners van Venlo, maar ook op die van de naburige gemeenten, wordt afgewenteld.

Colleges van B en W respectievelijk gemeenteraden realiseren zich onvoldoende dat de burgers van hun gemeente opdraaien voor de enorme verliezen van een Floriade. De houding is: als het goed gaat, levert het de gemeente extra inkomsten op. En gaat het fout, dan zijn de consequenties wel te overzien.

Door een gebrek aan kennis dwingen gemeenteraadsleden bij hun colleges geen harde garanties af: door ondermeer de financiële dekking bij de BV Floriade neer te leggen.

Nu het nog kan

De Nationale Tuinbouwraad heeft 50 procent van de zeggenschap over de realisatie van de Floriade, maar is geen risicodrager. Dat is in het gangbare economisch verkeer onbestaanbaar. Indien banken niet garant willen staan voor een dergelijk evenement, waarom zou een gemeente dat dan wel moeten doen?

De gemeenteraad van Almere doet er verstandig aan een bedrag van 10 miljoen euro op de begroting te laten reserveren voor het verlies van de Floriade van 2022. Nog beter is het – nu het nog kan – om de plannen af te blazen. Want het verlies van de Floriade 2022 kan in een groeistad zoals Almere voor betere doelen worden aangewend.

Leo Q. Onderwater, architect en publicist

Reageer op dit artikel