artikel

Real-time strategie heeft de toekomst

bouwbreed Premium

Real-time strategie heeft de toekomst

In een tijd waarin het landschap sneller verandert dan ooit, kunnen organisaties steeds moeilijker meekomen. Veranderingen gaan snel en komen vaak onverwacht. Mee blijven doen in de transitie betekent óf een real-time strategie ontwikkelen, óf afvallen.

De afgelopen jaren hebben bedrijven in de bouw-, vastgoed en installatiesector een transitieproces ingezet. Het moet allemaal slimmer, goedkoper, duurzamer en de klant staat centraal. Als een dolle implementeren bedrijven BIM, lean en ketensamenwerking en trekken ze ‘nieuwe’ mensen aan. Voor de komende periode staan het schrijven van de (jaar)plannen en de bijbehorende heisessies op de agenda, waarbij de klassieke managementmodellen (swot-analyse, BCG-matrix, value chain, vijfkrachtenmodel van Porter) naar hartenlust worden gebruikt. Echter, zijn de vaak standaard heisessies te kort in tijd, verbeeldingsloos, energie slurpend en weinig motiverend. Daarnaast zijn deze managementmodellen en het aloude strategisch denken – gericht op de bedrijfstak en concurrentievoordeel – gezien de dynamische tijd waarin we leven erg beperkt en statisch. Een gemiste kans om methodieken van de 21ste eeuw zoals Lean Startup, Theory U, Lego Serious Play en/of Business Model Generation in te zetten.

De hiërarchische structuren en organisatorische processen die in de bouw-, vastgoed- en installatiesector decennia lang gemeengoed waren om bedrijven te runnen en te verbeteren zijn niet meer voldoende om te winnen. Strategiebepaling en implementatie met een top-down benadering waarbij 20 procent van het management 80 procent van de strategie bepaalt, faalt. De traditionele manieren van werken bieden niet voor iedereen de mogelijkheid om inzichten te uiten en de wereld verandert sneller dan dat de plannen kunnen worden uitgevoerd. In de meeste bedrijven gaat strategische planning niet over het nemen van beslissingen voor de dag van morgen en overmorgen, maar over het documenteren van keuzes die al zijn gemaakt. De (jaar)plannen zijn vaak een update van de plannen van vorig jaar, die vaak geënt zijn op oude motivatie- en beloningssystemen in plaats van goede dingen doen omdat ze goed zijn. Bedrijven in de nieuwe economie heroverwegen de manier waarop zij hun strategie ontwikkelen, zodat ze meer, beter en sneller beslissingen kunnen nemen.

Verandering

In tijden van grote veranderingen kan het management vaak niet meer aangeven waar en wanneer de gevolgen van beslissingen opduiken. Bedrijven komen vaak in de problemen, omdat het management niet weet wat ze niet weten. Zekerheden bestaan niet meer en organisaties kunnen in de nieuwe economie alleen succesvol geleid worden als het management beseft dat continue verandering de enige zekerheid is. In feite moet het begrip ‘strategie’ – een term die nu losjes wordt gebruikt om de sporadische (producti-, uren-, budget)planning te dekken – nog evolueren. Strategie doet er toe, maar de uitvoering ervan is de sleutel. Strategie is iets wat je beleeft, doorvoelt en waar je naar handelt, in tegenstelling tot een geplande route en een opgeborgen document.

Het beter benutten van menselijk potentieel, nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe businessmodellen en methodieken van de eenentwintigste eeuw zijn nodig om bedrijven weer wendbaar te maken. Wijze leiders erkennen dat de enige duurzame bron van (concurrentie)voordeel de ervaring, nieuwe kennis en verbeelding zijn, aanwezig bij de mensen van de organisatie. Door het ontketenen van het volledige potentieel van mensen en in co-creatie nieuw activiteiten ontwikkelen, ontstaat er meer participatie, inzichten, nieuwe kennis, meer betrokkenheid en uiteindelijk ook meer commitment en vindt er een snellere implementatie plaats.

De (onvermijdelijke) toekomst voor bedrijven en het volledige potentieel van mensen te benutten, is te gaan werken met een real-time strategie. Een real-time strategie is dynamisch, verandert voortdurend en is gebaseerd op een gedeelde identiteit en een set simple guiding principles. Die begeleiden het bedrijf gedurende het hele leven ongeacht veranderingen in doelen, strategieën, soort werk en management. De principes verbeteren de snelheid en de kwaliteit van de kritische besluitvorming significant en maken het bedrijf wendbaar in het veranderende landschap.

Bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiesector kunnen weer opbloeien door zich te concentreren op de in co-creatie ontwikkelde gedeelde identiteit en simple guiding principles. Real-time strategie is vereist om succesvol te transformeren naar een organisatie van de eenentwintigste eeuw. Maar hoe serieus durf jij het te spelen?

Menno Lammers, BOO|s|T Business Innovation

Reageer op dit artikel