artikel

Overheid heeft rol bij ontwikkeling BIM

bouwbreed Premium

Overheid heeft rol bij ontwikkeling BIM

Overheden hebben een onmisbare rol in de ontwikkeling van BIM. De Omgevingswet biedt kansen. Zal de overheid deze benutten? Miquel Marzabal Galana wijdde zijn scriptie aan dit onderwerp. Voor Cobouw maakt hij er een samenvatting van.

In het kader van de studie Bouwmanagement & Vastgoed (Inholland), heb ik onderzoek verricht naar de automatisering van de Bouwbesluittoets met Solibri Model Checker. Tijdens mijn vooronderzoek ontdekte ik dat landen waar de overheid proactief meewerkt aan de ontwikkeling van BIM het verst zijn in de implementatie ervan. Hieronder noeme ik enkele voorbeelden.

Tien jaar geleden ontwikkelde Singapore de mogelijkheid om een bouwvergunning met BIM aan te vragen. Zij ontwikkelden hiervoor eigen software waarmee aanvragers 3D-modellen konden toetsen aan het Bouwbesluit van Singapore.

De Britse overheid startte in 2011 een programma van vijf jaar om BIM te ontwikkelen met hoge ambities: het verminderen van faalkosten in de bouw, het reduceren van CO2-emissies met 20 procent, wereldleider worden in BIM. Zij hebben allerlei werkgroepen opgericht en investeren miljoenen in deze ontwikkelingen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een vrij te gebruiken digitale tool voor het standaardiseren van definities en classificaties in 3D-modellen. Alleen voor deze tool gaat de Britse overheid al 1,5 miljoen pond investeren.

Ook de Finse overheid is concreet bezig met BIM. De nationale norm hadden zij al (Cobim). Nu werken zij aan het ontwikkelen van een hoofdstuk, waarin vereisten staan om een bouwvergunning met BIM te kunnen aanvragen en voor het toetsen van 3D-modellen aan het Finse bouwbesluit. Met deze wettelijke vereisten kunnen marktpartijen hun producten ontwikkelen voor het geautomatiseerd toetsen van 3D-modellen. Marktpartijen kunnen zich dan onderscheiden binnen een situatie waarin de overheid de basiskaders voor BIG BIM vastlegt, dankzij de uniformering die de overheid vereist.

In Nederland lijkt de overheid zich blind te staren op het zich terugtrekken als stimulerende oplossing voor de bouwindustrie. De Nederlandse overheid stopt op dit moment ook geen geld in verder onderzoek naar BIM en regelgeving bij TNO. Gemeentelijke pilots zijn stilgelegd. Slechts in enkele gemeenten zijn projecten met BIM aan de gang, waaronder Den Haag en Rotterdam.

Beleidsmakers

In de Omgevingswet liggen kansen om hier iets aan te doen. De afgelopen maanden nam ik persoonlijk contact op met enkele beleidsmakers. Het antwoord dat ik van politici en beleidsmakers kreeg was dat dit een taak van de markt is. In juni vroeg ik aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu wat zij van plan waren te doen omtrent BIM in het kader van de Omgevingswet. Zij vertelden dat zij bezig waren met het definiëren aan welke vereisten het digitaal stelsel zal moeten voldoen om de Omgevingswet goed te ondersteunen. Daarbij willen zij niet voorbij gaan aan het werken met BIM. Zij willen voor gebruikers die op deze wijze werken mogelijkheden faciliteren. Eind dit jaar zullen zij een interbestuurlijk besluit nemen over het digitaal stelsel dat de Omgevingswet ondersteunt. De komende tijd wordt met verschillende gemeenten, provincies en waterschappen de bouwstenen voor die besluitvorming opgesteld.

Het ontwikkelen van de wet is een deel van wat nodig is, maar er moet ook geld komen voor concrete ontwikkelingen. Denk aan de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor een vergunning met BIM, het opstellen van nationale normen voor het standaardiseren van 3D-modellen, definities en classificaties of het ontwikkelen van tools om de wettelijke bepalingen te kunnen toetsen met BIM (3D-omgevingsplannen, welstandsvereisten, monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten).

Professor Arto Kiviniemi gaf op 22 april 2013 op de universiteit van Salford een presentatie met als titel ‘Public Clients as the Driver for BIM Adoption – Why and how UK Government wants to change the construction industry?’. Kiviniemi toonde een grafiek waarop Nederland nog vooraan te zien is, maar voor hoe lang?

TNO begint een project zonder financiering van de overheid over de standaardisering van 3D-modellen, maar zonder de verplichting van een regulerend orgaan blijft het bij een vrijblijvende werkmethodiek. Het mnisterie van Infrastructuur en Milieu zou het belang in moeten zien van het ontwikkelen van een nationale BIM- infrastructuur.

Miquel Marzabal Galano, m.marzabalgalano@zuid.amsterdam.nl

Bekijk hier de scriptie van Miquel Marzabal Galano

Reageer op dit artikel