artikel

Gedrocht

bouwbreed Premium

Gedrocht

Het beleid voor duurzaam materiaalgebruik in de bouw moet stevig op de schop. Uit het gisteren gepresenteerde boek ‘Duurzaamheidsoorlog’ van Cobouw-journalist Thomas van Belzen blijkt dat de huidige regels ineffectief en volstrekt ongeloofwaardig zijn.

Het meest ontluisterende aspect is misschien wel het feit dat de methode om de duurzaamheid van materialen te meten, is gebaseerd op oude milieudoelstellingen. In de afgelopen veertien jaar (!) zijn deze uitgangspunten niet geactualiseerd.

Maar dat is niet het enige. Fabrikanten kunnen zelf data over hun eigen producten invoeren in de Nationale Milieudatabase. Een belangrijk deel van deze data is verouderd en niet gevalideerd. Tegelijkertijd wordt wel met dit systeem gewerkt, en kan een fabrikant die niet of met relatief ongunstige scores in deze database staat, opdrachten mislopen.

Een ander punt is dat de regels voor duurzaam materiaalgebruik zo ingewikkeld zijn geworden, dat zelfs direct betrokkenen vaak niet weten hoe de vork precies in de steel zit. Daaruit mag de conclusie worden getrokken dat in de loop der jaren een vrijwel onwerkbaar, bureaucratisch gedrocht is ontstaan.

Na een vernietigend onderzoeksrapport dat eerder dit jaar verscheen, werkt de Stichting Bouwkwaliteit, die de database beheert, druk aan verbeteringen en actualisatie. Maar bijvoorbeeld het werken met oude milieudoelstellingen staat vooralsnog niet ter discussie. Dat geeft te denken.

De Tweede Kamer doet er goed aan een stevig inhoudelijk debat te voeren over de bestaande regelgeving. Een duidelijke keuze is noodzakelijk. Óf er worden strikte eisen gesteld in plaats van de huidige, vrijblijvende normen, óf de overheid laat het helemaal over aan de markt. Als het tot eisen komt, is het wenselijk om innovaties extra te belonen. Anders gezegd: wie méér doet dan het wettelijk vereiste minimum, moet daarvoor worden gehonoreerd via bijvoorbeeld bonuspunten bij aanbestedingen.

Aan de markt overlaten, is zeker ook een optie. De Dutch Green Building Council laat met de Breeam-certificaten zien dat daarmee prima resultaten zijn te behalen. Hoe dan ook is er vooral behoefte aan een duidelijke en eenduidige koers. Daarvoor zijn de Tweede Kamer, en natuurlijk de minister, aan zet.

Boudewijn Warbroek, adjunct-hoofdredacteur Cobouw 

Reageer op dit artikel