artikel

Gastblog: Beelden bijstellen in Rio

bouwbreed

Gastblog: Beelden bijstellen in Rio

Ingenieur Joost Merema van Pro6 Managers schrijft deze week voor ons vanuit Rio een korte serie gastblogs. Hij bezoekt daar de FIDIC, de kennisinstelling en branchevereniging voor ingenieurs. Aan de hand van de internationale sprekers zet hij de Nederlandse situatie in perspectief, bijvoorbeeld over de man-vrouwverhouding binnen de branche.

De FIDIC International Infrastructure Conference is geopend. Ik zal even uitleggen wat de FIDIC is, want deze is in Nederland wat minder bekend. FIDIC is een combinatie van een kennisinstelling én branchevereniging voor ingenieurs en bestaat inmiddels 101 jaar. De 97 leden bestaan uit landelijke ingenieursorganisaties: een bedrijf kan dus geen lid worden van FIDIC. Zo is voor Nederland NLIngenieurs lid van FIDIC.

FIDIC ontwikkelt eigen tools en kennis, en is in de bouw het bekendst om de FIDIC contractenreeks, een internationaal erkende en gebruikte standaard van overeenkomsten. Ieder jaar vindt er een conferentie plaats, en dit jaar is dat in Rio de Janeiro.

Aantal vrouwen gestegen

Het aardige is dat je aan de hand van de internationale sprekers de Nederlandse situatie in globaal perspectief kan zetten. Dit geldt ook voor het volgende onderwerp: de verdeling tussen mannen en vrouwen bij advies- en ingenieursbureaus. De sprekers over dit onderwerp is Mandana Cont, een Iraanse architect. Zij deed onderzoek naar de positie van vrouwen in advies- en ingenieursbureaus. Over de laatste veertig jaar steeg het percentage vrouwen dat werkzaam is in deze branche.

Echter, het percentage vrouwen wat een midden of hogere managementpositie bekleedt, blijft achter. Tegen die achtergrond onderzocht Cont mogelijke verklaringen. De meeste uitkomsten van het onderzoek zijn onverwacht. Zo komt duidelijk naar voren dat leidinggevenden in het algemeen vrouwen als minder competitief ervaren richting collega’s, ten opzichte van de mannen. Het onderzoek geeft ook inzicht in hoe mannen en vrouwen over elkaar denken. Vrouwen hebben bijvoorbeeld de indruk dat leidinggeven de voorkeur geven aan mannelijke sollicitanten of aan vrouwen zonder kinderen. Let op, dit is dus geen feit, maar een beeld dat vrouwen hebben.

Beelden bijstellen

Een ander punt is dat leidinggevenden enerzijds aangeven geen verschil zien in effectiviteit en productiviteit tussen mannen en vrouwen. Maar er komt wel naar voren dat de directe collega’s en lager kader vinden dat vrouwen werk niet goed kunnen combineren met het familieleven. Bot gezegd: vrouwen moeten dus thuis op de kinderen passen, om een goede moeder te kunnen zijn. Dit is een interessante tegenstelling tussen wat leidinggevenden zeggen te doen, en wat het achterliggende beeld is. Er zal dus meer ingezet moeten worden op het bijstellen van beelden – van beide zijden. Dit omdat ook uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden aangeven dat een gelijkmatiger verdeling tussen mannen en vrouwen bedrijven gewoon beter maakt.

Tot slot: Cont is buitengewoon ontevreden en bijna verontwaardigd over dat het percentage vrouwen dat werkzaam is bij de advies- en ingenieursbureaus in Iran slechts 25 procent bedraagt. Ik sloeg de Nederlandse cijfers er even op na: CBS spreekt in 2008 over twintig procent van het aantal banen – en dat zijn vooral deeltijdbanen. Het Technisch Weekblad noteert in een onderzoek onder vierduizend respondenten tien procent in 2013. Mijn voorzichtige conclusie is dat advies- en ingenieursbureaus in Iran het naar Nederlandse maatstaven dus best goed doen. Dat u het even weet.

Joost Merema is ingenieur bij Pro6 Managers in Amersfoort. 

Reageren? Tweet met #RIO2014!

Reageer op dit artikel