artikel

Experimentele faciliteiten

bouwbreed

Experimentele faciliteiten

Nederland moet meer investeren in experimentele faciliteiten voor toegepast onderzoek. Dit is nodig om nieuwe kennis tot waarde te brengen en onze internationale concurrentiepositie te versterken.

In Delft werken de Technische Universiteit, enkele hbo-instellingen en TNO intensief samen aan onderzoek en onderwijs op het gebied van bouw en civiele techniek. Die positie krijgt de komende tijd een aantal nieuwe impulsen. Kennisorganisaties vormen hier De Bouwcampus, een verdere versterking van dit knooppunt van kennis en innovatie.

Daarnaast krijgt het prijswinnende huis van Delftse studenten bij de Solar Decathlon 2014, de Olympische Spelen voor duurzame bouw, een plek in de Green Village van de TU. Met succes demonstreerden ze hiermee een nieuw concept voor duurzame en energieneutrale renovatie. En deze maand opent TNO haar Bouwlab, een faciliteit voor onderzoek op het gebied van energie, materialen en constructies. Onder extreme condities worden hier nieuwe technologieën beproefd, zoals decentrale energieopslag als onderdeel van een efficiënt, toekomstig energiesysteem.

Experimentele faciliteiten in combinatie van fundamenteel onderzoek en stakeholdersnetwerken zijn essentieel om fundamentele kennis te valoriseren. Het onderzoek moet tenslotte leiden tot concrete systemen, die goed functioneren in de fysieke wereld. Dus ook bij zware trillingen, hoge temperaturen en onder extreme milieucondities. Veel landen waarmee ons bouwbedrijfsleven concurreert, hebben dat inmiddels goed begrepen. Als onderdeel van het industriebeleid investeren Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten zeer gericht in onderzoeksfaciliteiten.

In Nederland is dat nog niet vanzelfsprekend. Investeren in zulke faciliteiten is weliswaar minder sexy dan investeren in nanotechnologie of andere high-end domeinen, maar heeft een groot rendement voor de maatschappij. Ook zijn zulke investeringen nodig om de onderzoeksfinanciering door NWO en het onderzoeksbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beter te laten aansluiten bij het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Zo verbeteren we niet alleen de exportkansen van het kennisintensieve bouwbedrijfsleven, maar maken we ons land ook aantrekkelijker voor internationale wetenschap- en techniekstudenten.

Ir. Dick Schmidt, algemeen directeur Gebouwde Omgeving, TNO

Reageer op dit artikel