artikel

Zomerblog: Innovatie en aanbesteden zijn elkaars vijanden

bouwbreed Premium

Zomerblog: Innovatie en aanbesteden zijn elkaars vijanden

Aanbesteden en bouwinnovatie staan op gespannen voet. De strakke regels van het (Europees) aanbesteden dwingen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in een keurslijf, waar nauwelijks ruimte is voor alternatieven. Sterker nog, alternatieve biedingen zijn meestal verboden.

Ook bij emvi-aanbestedingen domineert meestal nog de laagste prijs en is zelden ruimte voor nieuwe vindingen of alternatieven. Conclusie: de bouw blijft in hetzelfde kringetje ronddraaien en vertoont zoveel mogelijk hetzelfde kunstje.

Zesjescultuur

Tegelijkertijd zou je kunnen stellen dat aanbesteden bouwers uitdaagt om met steeds minder middelen een minimale prestatie neer te zetten. Dat resulteert meestal in de beruchte zesjes cultuur waar eigenlijk ook elke opdrachtgever een broertje dood aan heeft. Die heeft het liever over cocreatie, samen met de markt en innovatie: liefst wel meer waarde voor minder geld. De praktijk is echter dat gunning na gunning bouwers worden aangesproken op extreem lage inschrijfprijzen.

De omslag van voorgekauwde bestekken naar vrijheid in ontwerp, planning, hinder en materialen heeft al een omslag teweeg gebracht. Belonen met emvi-punten van duurzaamheid, hinder, tijdige oplevering en veiligheid laten zien dat onderscheiden wel mogelijk is. Er zijn stappen gezet op het gebied van proces en ict, maar daar is ook nog een wereld te winnen. En ook dat stapje meer, met bijzondere ontwerpen en/of andere materialen staat in de kinderschoenen, niet in de laatste plaats omdat opdrachtgevers daarvoor geen ruimte geven binnen het aanbestedingstraject.

Waar blijft innovatie?

Aanbesteden staat op gespannen voet met verfrissende concepten vanuit de markt. Want de opdrachtgever dicteert in grote lijnen de contouren van een project waarbinnen de markt zich moet schikken. Zelfrijdende auto’s op fluisterstil asfalt is een toekomstbeeld dat vanuit het ministerie is bedacht, niet vanuit de markt. Hetzelfde geldt veelal voor initiatieven op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en energie. De markt is veel creatiever dan dat, maar verdient meer ruimte.

 

Stelling: Innovatie en aanbesteden zijn elkaars vijanden. Reageer, ik hoor via Twitter graag je mening!

 

Reageer op dit artikel