artikel

Wat is een duurzame projectmanager?

bouwbreed

Wat is een duurzame projectmanager?

Opdrachtgevers vragen om een duurzame bouwprojectmanager. Maar wat is duurzaam als het over projectmanagement gaat? Is de bouwprojectmanager duurzaam als hij leiding geeft aan het bouwproces van energieneutraal kantoor of een windmolenpark? En is hij niet duurzaam bij de leiding van de bouw van een kolencentrale of een nieuwe snelweg?

Bij aanbestedingen voor bouwprojectmanagement heb ik in het verleden punten gescoord met mijn plan van aanpak duurzaamheid als ik vertelde hoe duurzaam het project was dat ik begeleid had. Maar maakte mij dat duurzaam als bouwprojectmanager? Het ontwerp en de uitwerking waren door andere partijen uitgewerkt en mijn inhoudelijke bijdrage daaraan was nihil geweest.

De echt duurzame bouwprojectmanager moet aan drie eisen voldoen:

1.  Duurzaam eindresultaat

De bouwprojectmanager kan goed leiding geven aan een bouwproces dat als resultaat een duurzaam gebouw oplevert. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar. Bijvoorbeeld met behulp van de Breeam systematiek. Vanaf het allereerste moment in het bouwproces moeten volgens deze methode bewuste afwegingen en besluiten over duurzaamheid genomen worden. Breeam zorgt dat deze meetbaar zijn en geeft er een waarde aan. Als in elke stap vanaf initiatief, programma, ontwerp, uitvoering tot en met de exploitatie de keuzes op basis van duurzaamheid gemaakt worden, kan het gebouw gecertificeerd worden. Omdat de bouwprojectmanager vanaf het begin tot het einde betrokken is, speelt hij daarbij een cruciale rol. In feite moet iedere projectmanager die zijn vak verstaat een project met een duurzaam eindresultaat kunnen opleveren.

2.  Effectief en efficiënt proces

Tijdens het gehele bouwproces is de bouwprojectmanager verantwoordelijk voor een hoeveelheid beheersaspecten. De grote drie zijn: tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast zijn ook nog de aspecten risico’s, scope en benefits. Dit kun je duurzaam maken door de verspillingen uit het proces te halen. Dat levert voor alle aspecten winst op.

Slimmer plannen, duidelijke afspraken en goede communicatie levert tijdwinst op. Dat betekent in de voorbereiding minder vergadertijd en gebruik van vergaderruimten, dus minder stoken, verlichten en minder reizen. Online-vergaderen levert nog meer besparingen.

Werken met BIM geeft al in een vroeg stadium duidelijkheid over de knelpunten in een ontwerp. Die kunnen opgelost worden voor de bouw gestart is. Alle informatie is in één model verzameld en beschikbaar voor alle partijen. Effectieve manier om de faalkosten te verlagen.

Belangrijk is ook dat continu bewaakt wordt of het project voldoet aan de van te voren vastgestelde uitgangspunten. Die scopebewaking is noodzakelijk om niet te maken te krijgen met steeds maar uitdijend project waarbij de kans groot is dat de onderlinge samenhang onduidelijk wordt en uiteindelijk iets wordt opgeleverd wat niet meer aan de oorspronkelijke uitgangspunten voldoet. Dat is sowieso een verspilling.

Door het monitoren van de benefits is de bouwprojectmanager voortdurend aan het controleren of het oorspronkelijk doel bij de uitvoering van het bouwproject gerealiseerd wordt.

Goed risicomanagement is ook essentieel. Effectief uitgevoerde beheersmaatregelen kunnen calamiteiten voorkomen en daarmee verspilling van tijd en geld of erger.

Het aspect geld is de grootste prikkel om duurzaam te zijn. Onnodige uitgaven vermijden is verspilling vermijden. En dat is duurzaamheid pur sang.

3.  Persoonlijke duurzaamheid

Tot slot kun je de bouwprojectmanager zelf beoordelen. Hoe duurzaam is hij zelf? Rijdt hij in een grote vervuilende auto, in een elektrische auto of reist hij met de trein? Is hij een grote vleeseter of een vegetariër? Gaat hij met zijn gezin drie keer per jaar op vakantie naar verre tropische oorden, dus met het vliegtuig, houdt hij een fietsvakantie of blijft hij in Nederland? Kortom, geef het goede voorbeeld.

De duurzame projectmanager is in mijn ogen de projectmanager die er voor zorgt dat het proces waar hij verantwoordelijk voor is zo efficiënt en effectief mogelijk wordt uitgevoerd. Daarnaast moet hij in staat zijn leiding te geven aan het bouwproces dat leidt tot een duurzaam eindresultaat, een gebouw met bijvoorbeeld Breeam certificaat Excellent. En als hij dan ook het beeld congruent maakt door er zelf naar te leven, is voor mij de echte duurzame bouwprojectmanager opgestaan.

Petra Reijntjes, hoofd Projecten Bouw & Vastgoed Grontmij Nederland en deelnemer BouwregieNetwerk.nl

Reageer op dit artikel