artikel

‘Rustende’ grondverzetmachine

bouwbreed

‘Rustende’ grondverzetmachine
SAMSUNG CSC

Frank van Blokland fotografeerde een ‘rustende’ grondverzetmachine tegen de ondergaande zon in het landschap van Zeeuws Vlaanderen, tussen Groede en Breskens. Daar wordt hard gewerkt aan een groot project Waterdunen. Hij stuurde zijn foto in voor onze XL Lezersfoto-actie.

In Waterdunen worden 400 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren gerealiseerd, een duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha), een hotel, een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel, 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) en recreatienatuur en bijbehorende aanpassingen van de wegen, paden en parkeervoorzieningen.

Frank van Blokland schrijft dat in zijn optiek de grondverzetmachine symbool staat voor wat de uitvoerende bouw vermag: het scheppen van een totaal nieuwe omgeving, waarbij het boerenland wordt omgezet naar recreatie. Voor de Zeeuwse boeren levert dit gemengde gevoelens op; voor een krimpregio echter een enorme economische impuls.

Reageer op dit artikel