artikel

Commentaar: Ingewikkeld duurzaam

bouwbreed Premium

Commentaar: Ingewikkeld duurzaam

Het overheidsbeleid voor duurzaam bouwen is nodeloos ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Eenvoudiger regels zijn van harte welkom. Twee oud-bewindslieden zeggen vandaag in Cobouw dat het duurzaamheidsbeleid is “verwetenschappelijkt”, “vercommercialiseerd” en “weggeprofessionaliseerd”

. Het zijn niet de eersten de besten: Jacqueline Cramer en Dick Tommel. Beiden zijn in het verleden namens het kabinet rechtstreeks betrokken geweest bij de ontwikkeling van beleid voor duurzaam bouwen. Zij weten, kortom, waarover zij het hebben.

Terecht signaleert Cramer dat de bouw, samen met corporaties, druk bezig is met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Zo wordt werk gemaakt ván en mét de maatschappelijke behoefte aan energiebesparing.

Maar duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. Zo is de overheid in nauw overleg met de markt al geruime tijd bezig met het maken van regels voor bouwmaterialen en gebouwen. Dit heeft onder meer geleid tot de milieuprestatieberekening die sinds 2013 is vereist bij nieuwbouw. Maar dit is nog geen voldragen methodiek. Er wordt daarom ook niet gehandhaafd. Ondertussen worden ondernemers wel op kosten gejaagd.

Wie dit goed op zich laat inwerken, zal zich afvragen wat het duurzaamheidsbeleid nu eigenlijk oplevert. We hebben regels bedacht, maar wat is het werkelijke, concrete effect ervan? Zolang je deze vraag kunt stellen zonder dat je direct een verhelderend antwoord paraat hebt, is er iets niet in orde.

Reageer op dit artikel