artikel

Column: Nieuwe beroepen

bouwbreed

Column: Nieuwe beroepen

De komende jaren gaat er veel veranderen in de bouw. Door strengere Europese regelgeving, het Energie-akkoord, technologische ontwikkelingen én het mogelijk weer dreigende tekort aan vakmensen, zullen zowel materialen, technieken als werkwijzen fors veranderen. Wat zijn die veranderingen en wat betekenen ze voor de werkenden in de bouw?

De technologische ontwikkelingen gaan snel, ict krijgt een grotere grip op het bouwproces: eerst aan de voorkant, waar met behulp van 3D simulatie meerdere partijen tegelijkertijd met een gebouw bezig zijn (BIM). Gaat het om de werkvloer dan onderscheiden we veranderingen op de bouwplaats (die vooral met verdergaande mechanisering en automatisering te maken hebben) én verschuivingen van de bouwplaats naar de fabriek (industrialisatie): hele muren en daken, maar ook keukens en badkamers worden in een fabriek onder geconditioneerde omstandigheden gemaakt en naar de bouwplaats getransporteerd. Het is niet de vraag of deze veranderingen zich gaan voordoen, maar in welk tempo en op welke schaal. Mijns inziens zal dit een geleidelijk proces zijn, waarbij de kansen en mogelijkheden om energiezuinig en duurzaam te bouwen als katalysator zullen optreden.

Wat betekenen deze ontwikkelingen de komende tien jaar voor de factor arbeid in het algemeen in de bouw, voor de beroepen en daarmee in het verlengde ook voor de opleidingen?

Ik denk dat de arbeid voor de bouw zich deels zal verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek. Dit zal vooral voor de nieuwbouw en de grootschalige renovatie opgaan. Interessant is de vraag of die werkzaamheden straks ook onder de cao voor de bouw komen te vallen. Er ontstaan nieuwe beroepen. Logistieke functies worden belangrijker, ook monteurachtige functies, maar ook voor de ‘traditionele’ beroepen als timmerman en metselaar blijft werk. De vaklieden in de toekomst zullen breed opgeleid moeten worden en blijven. Naast ‘traditionele’ technische vaardigheden zullen ze moeten leren omgaan met nieuwe technieken (isoleren) en wordt communicatie en samenwerking belangrijker. Het is zaak voor bedrijven, werknemers én opleiders om tijdig in te spelen op deze veranderingen om de bouw niet alleen uit de crisis te krijgen, maar ook door velen weer gezien te worden als innovatieve bedrijfstak waarin het goed werken is.

Joep Jansen, Hoofd Beleid & Onderzoek Fundeon Projectleider Build Up Skills 

Reageer op dit artikel