artikel

‘Verlaging opleidingsbudget riskant voor bedrijven’

bouwbreed Premium

‘Verlaging opleidingsbudget riskant voor bedrijven’

Werknemers in de bouw vinden scholingsmogelijkheden belangrijk en maken er veel gebruik van. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van Berenschot en Cobouw. Verlaging van opleidingsbudgetten is daarom riskant voor bouwbedrijven.

Niets is voor werknemers zo belangrijk als een goede, collegiale sfeer in het bedrijf (94 procent). Maar het onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot wijst ook uit dat opleidingsmogelijkheden (68 procent) ongeveer van even groot belang zijn als carrièreperspectieven, bedrijfsreputatie en baanzekerheid. Een heel zwaarwegende factor dus. Toch lijken bedrijven daar weinig boodschap aan te hebben in tijden van crisis, want de hoogte van het besteedbare budget voor opleidingen neemt landelijk gezien af. Ook het daadwerkelijk uitgegeven budget loopt bij bedrijven over het hele land terug. “En dat is in strijd met wat we roepen over het belang van wendbare, hooggekwalificeerde werknemers”, zegt Hans van der Spek (Berenschot). “Want daarvoor moet je gewoon investeren in opleidingen.”

Het teruglopende scholingsbudget past ook bij een van de hoofdconclusies van het salarisonderzoek van dit jaar, namelijk dat er wordt beknibbeld op de arbeidsvoorwaarden. Toch waren de directe gevolgen van de teruggang in geld voor opleidingen afgelopen jaar nog niet te zien. Van de bijna duizend respondenten van de enquête volgde 56 procent een opleiding, training of cursus op hun vakgebied. Daarmee is zelfs sprake van een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. “Als ze de kans krijgen maken werknemers in de bouwsector dus wel gebruik van de crisis om hun kennis bij te spijkeren”, zegt onderzoeker Hella Sylva (Berenschot).

Vakkennis

De percentages zijn vergelijkbaar met andere beroepsgroepen. Vaak gaat het om een opleiding gericht op vergroting van vakkennis (40 procent) of ontwikkeling van competenties en vaardigheden (56 procent). Net als in andere branches hoefde de werknemer over het algemeen geen eigen bijdrage te leveren aan de financiering ervan. Als de werknemer toch zelf moest bijpassen, ging het meestal om minder dan 25 procent van de kosten.

Berenschot waarschuwt dat terugschroeven van de budgetten om dergelijke opleidingen te volgen als een boemerang kan terugslaan op een bedrijf. Want vooral voor jonge werknemers van onder de 35 jaar is het van doorslaggevend belang dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Daarover laat de enquête van Berenschot/Cobouw weinig twijfel.

Zo’n 28 procent van alle respondenten is momenteel op zoek naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. De meest genoemde reden om op zoek te gaan naar ander werk zijn ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ (63 procent). Ter vergelijking: de hoogte van het salaris volgt pas op ruime afstand (52 procent). Voor 76 procent van alle respondenten jonger dan 36 jaar zijn de opleidingsmogelijkheden een bepalende factor voor de vraag of ze wel of niet tevreden zijn in hun werk. Ook oudere werknemers geven – in iets minder mate – aan dat ze het belangrijk blijven vinden om hun kennis te kunnen bijspijkeren met cursussen en opleidingen. “We kunnen dus vaststellen dat opleidingen en trainingen een belangrijk lijmmiddel vormen voor werknemers in de bouw” stelt Sylva vast.

Ziekteverzuim

Uit een eerder landelijk onderzoek waaraan 143 hr-managers uit diverse sectoren deelnamen, concludeert Berenschot dat verlaging van de investeringen in het opleiden van medewerkers doorgaans samenhangt met een significant hoger personeelsverloop én ziekteverzuim. Vuistregel is dat een relatief kleine HR-afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers gepaard gaat met lagere opleidingsbudgetten. Uit het onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2013-2014’ blijkt bijvoorbeeld dat organisaties met één hr-medewerker op 125 medewerkers gemiddeld 40 procent minder in de kennisontwikkeling steken. En dat bij hen het ziekteverzuim (4,5 procent) ruim boven het gemiddelde ligt. “Dat kost een bedrijf dus geld”, zegt Van der Spek. Hij wijst erop dat een reductie van 1 procent verzuim een gemiddeld bedrijf al snel een halve ton per jaar aan kosten besparen. Bij de grote jongens onder de bouwbedrijven zou het zelfs tot een miljoen op jaarbasis kunnen schelen. Meer geld voor opleidingen levert per saldo dus geld op. Wie zijn werknemers wil binden, maar geen loonruimte heeft, doet er dus goed aan scholing te bieden. Het resulteert in tevreden werknemers die niet naar de concurrent overlopen en die, mits ze de juiste opleiding volgen, ook nog eens beter toegerust zijn om op nieuwe markten te opereren.

Reageer op dit artikel