artikel

Rekenmethode voor duurzame renovatie

bouwbreed

Rekenmethode voor duurzame renovatie

Adviesbureau W/E adviseurs heeft onderzoek gedaan naar een methode, waarmee de duurzaamheid van renovaties en transformaties kan worden berekend. De voorgestelde methodiek sluit aan bij de rekenregels die er zijn voor nieuwbouw.

De gegevens die in de Nationale Database staan over bouwproducten kunnen gewoon worden gebruikt, benadrukt het bureau dat bekend is geworden met GPR, een rekenmodel voor duurzaam bouwen.

Het onderzoek naar de rekenmethodiek voor renovaties is gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), die de Nationale Database en de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ beheert.

W/E adviseurs heeft ook een richtsnoer ontwikkeld, waarmee op een gefundeerde wijze kan worden afgeweken van de levensduurverwachting van gebouwen. In de meeste rekenprogramma’s van duurzaam bouwen wordt uit gegaan van een levensduur van 50 jaar voor gebouwen en 75 jaar voor woningen. Hoe en wanneer daarvan kan worden afgeweken staat in dit rapport dat eveneens op de website van SBK is te vinden.

De bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ wordt momenteel geactualiseerd. Een conceptversie ligt ter inzage.

Reageer op dit artikel