artikel

Laws of the Game voor koeltechniek

bouwbreed

Laws of the Game voor koeltechniek

Jaarlijks publiceert de FIFA de Laws of the Game. Eén document waarin alle geactualiseerde regels voor de voetbalsport staan. Nederlandse ondernemers zouden jaloers worden op zoveel helderheid.

In ons land creëert ieder ministerie en iedere overheidslaag eigen regels, voorschriften en voorwaarden. Die versnippering kost ons bedrijfsleven iedere dag handenvol geld en zeeën van tijd. Het is de taak van het ministerie van Economische Zaken om de regeldruk aan te pakken. Hoog tijd dat minister Kamp in actie komt.

Dat de regeldruk in Nederland een probleem is, bewijst een ontluisterend voorbeeld uit de installatiepraktijk. Voor één koelinstallatie kan een ondernemer te maken krijgen met het Activiteitenbesluit, het Warenwetbesluit, de Energy Performance Building Directive, het F-gassenbesluit, de Regeling Drukapparatuur, het Legionellabeheer koeltorens en het Besluit Bodemenergie. Deze regels zijn afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Milieu-inspectie) en Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Daarnaast moet de installateur voldoen aan uiteenlopende certificeringseisen. Kunt u het nog volgen?

Onnodige stapeling

De meeste regels zijn bedoeld om de veiligheid en het optimaal functioneren van koelinstallaties te garanderen. Met die doelstelling zijn we het als brancheorganisatie natuurlijk eens. Maar de onnodige stapeling en overlapping van regels zou in de praktijk wel eens een tegengesteld effect kunnen hebben.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, vindt dat de verschillende ministers de regeldruk moeten aanpakken die hun eigen departement veroorzaakt. Dat zou kunnen werken, maar éérst en vooral moet Henk Kamp zelf in actie komen. Als minister van Regeldruk kan hij niet langer accepteren dat elk ministe rie een eilandje is dat méér regels produceert. De Nederlandse ondernemer heeft recht op helderheid.

Wie de praatprogramma’s over het WK een beetje volgt, weet dat in het voetballen lang niet alle regels glashelder zijn. Ook in het bedrijfsleven zal de regelgeving altijd onderwerp van gesprek en discussie blijven. Maar het moet toch mogelijk zijn om één document te ontwikkelen waarin de Laws of the Game voor koeltechniek (en dat is nog maar één voorbeeld) te vinden zijn? Daarmee kunnen we de sport die ondernemen heet weer een stuk aantrekkelijker maken.

Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche

Reageer op dit artikel