artikel

BIM biedt fraaie kansen – pak ze

bouwbreed Premium

BIM biedt fraaie kansen – pak ze

De manier waarop de bouw van oudsher georganiseerd is, biedt ruimte voor verbetering – om het voorzichtig te zeggen. BIM biedt daarvoor fantastische kansen. Pak ze, zeggen Jody van Leeuwen, Peter van Luijn en Remko Wiltjer in hun slotartikel.

Stel dat u de volgende vragen krijgt voorgelegd. Wilt u een soepel ontwerp- en bouwproces, of liever een waarvan u regelmatig wakker ligt? Wilt u een kwalitatief hoog- of laagwaardig gebouw? En wilt u minder faalkosten of toch liever wat meer? De antwoorden laten zich gemakkelijk raden. En zo flauw als dit quizje op het eerste gezicht misschien lijkt, zo fundamenteel zijn de vragen – en antwoorden – als het over BIM gaat.

Met Building Information Modeling komen dat prettiger proces, die hogere kwaliteit en die lagere kosten inderdaad binnen handbereik. Maar dat gebeurt alleen als de gebruikers het ook hartstochtelijk willen. Ofwel, als ze bereid zijn om veel méér te doen dan alleen een softwarepakketje kopen. It’s all in the attitude. Zonder de juiste grondhouding is zelfs het beste hulpstuk nutteloos. En op de keper beschouwd is BIM niet meer dan dat: een hulpstuk.

In de afgelopen vijf artikelen op deze pagina zijn we de belangrijkste aspecten van dit multifunctionele Zwitserse zakmes langsgelopen. Duidelijk werd dat een regisseur onontbeerlijk is. Dat het essentieel is om van grof naar fijn te blijven werken en dat dit niet de juridische nachtmerrie is waarvoor het vaak wordt gehouden. Dat BIM een andere fasering van het ontwerp- en bouwproces vraagt en dat het zeker niet voor álle projecten nodig is – soms volstaat een simpel aardappelschilmesje.

BIM biedt partijen die écht willen samenwerken fantastische kansen om waarde toe te voegen – voor hun klanten, maar ook voor zichzelf. Plat gezegd biedt het 3D-modelleren en vooral het compleet andere proces dat daarbij hoort, mogelijkheden om een andere, meer centrale positie in het ontwerp- en bouwproces te nemen. Dat geldt voor ontwerpers en adviseurs, maar juist ook voor bouwbedrijven en ‘zelfs’ voor onderaannemers. Wie wil, kan opschuiven in de waardeketen.

Voorlopers zijn inmiddels door schade en schande wijs geworden en werken het liefst met vaste partners. Partijen die niet alleen even ver zijn in het gebruik van BIM, maar die ook diezelfde grondhouding hebben ten aanzien van het fundament: samenwerken. Partijen dus die ze vertrouwen en waar ze op aankunnen. Dat sluit goed aan bij total engineering- en design & build-opdrachten. In zo’n setting komen de voordelen van BIM maximaal tot hun recht.

Promotie

De wens om door samen te werken waarde toe te voegen, is de reden dat de multidisciplinaire beroepsvereniging SAB ooit is opgericht. Niet voor niets heeft de vereniging BIM al vroeg omarmd én stoppen we ook veel tijd en energie in de ‘promotie’ en de verbetering van het gebruik ervan. Vandaar onder meer deze artikelenserie. Ook ontwikkelen we momenteel een tool die het verstrekken van BIM-opdrachten vergemakkelijkt. De huidige DNR is daarvoor nog onvoldoende geschikt. In deze standaardvoorwaarden voor opdrachten van architecten en ingenieurs met hun opdrachtgevers – of beter gezegd, in de bijbehorende standaardtaakbeschrijving (STB) – is op BIM-gebied nu niets geregeld. Die onlangs nog aangepaste STB gaat er impliciet van uit dat, overdreven gesteld, alles op dat vlak uiteindelijk vanzelf wel goed zal komen. Maar zoals gezegd: BIM is niet slechts een softwarepakketje, maar een fundamentele verandering van het ontwerp- en bouwproces.

De bouw zit in een overgangsfase. Niemand zal bestrijden dat er in de manier waarop de bouw van oudsher georganiseerd is, ruimte voor verbetering is. Met afgunst kijken we naar de vliegtuigindustrie en andere hoogwaardige branches waarin de faalkosten véél lager liggen. Natuurlijk, gebouwen zijn zelden een serieproduct. Toch biedt BIM de kansen om ook daar op een slimme, geïntegreerde en efficiënte manier samen te werken. Laten we die kansen met beide handen grijpen.

Ing. Jody van Leeuwen, ir. Peter van Luijn, ir. Remko Wiltjer

BIM-werkgroep van SAB Vereniging

Ontwerpers en bouwers in Nederland hebben nog weinig ervaring met het daadwerkelijk in de praktijk samenwerken in één digitaal informatiemodel. SAB Vereniging, de multidisciplinaire beroepsvereniging van architecten en bouwadviseurs, belicht daarom in een serie artikelen vanuit de praktijk de kansen én valkuilen van BIM. Dit is het zesde, tevens laatste artikel. Eerdere artikelen verschenen op 28 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april en 12 juni.

Reageer op dit artikel