artikel

Verandering vraagt om leiderschap en lef

bouwbreed

Verandering vraagt om leiderschap en lef

Er zijn zoveel boeken over verandermanagement en leiderschap dat het onmogelijk is dat er in allemaal nog iets nieuws staat. Wat is de kern of terugkerende factor in al die boeken? Gedrag. U moet leiderschap en lef tonen. Durven experimenteren.

In een recente korte lezing van Ben Tiggelaar, gericht op leiderschap en verandering in de bouw, reikte hij drie essentiële bouwstenen aan: resultaten, technieken en gedrag. Definieer je resultaten, om via de juiste technieken te komen tot het benodigde gedrag voor verandering.

Hoe definieer je de resultaten? Stel jezelf de volgende vragen. Wat wil ik bereiken? Definieer dat duidelijk. Wat is een belangrijk doel voor komend jaar of de toekomst? Waar geloof je in en wat sluit goed aan bij de waarden van het bedrijf? Wat vindt het personeel belangrijk? Wat zijn resultaten die zij zouden willen steunen? Sluiten de resultaten aan bij de kracht van het bedrijf? Sluiten de resultaten aan bij de vaardigheden van het personeel?

De technieken die je kiest als methode moeten aansluiten bij wat er is. Deze moet bij wijze van spreke zorgen dat het nieuwe gedrag als vanzelf voelt. Ben Tiggelaar noemt dat een ‘Blue Zone’. Gebaseerd op de naam voor die vijf gebieden ter wereld waar bovengemiddeld veel mensen fit en vrolijk honderd jaar of ouder worden. Waarom? Ze doen wat hun sociale en geografische omgeving stimuleert. Veel bewegen omdat het heuvelachtig is, gezond eten omdat dat het enige is wat er groeit. Denk hierbij in een bedrijfscontext aan ondersteunende ICT, collegiale steun of een prettige werklocatie. Dit bepalen is niet makkelijk. Het vraagt wederom om durf. Wat past bij uw bedrijf, bij uw mensen? Als metafoor: werkt het bij een resultaat als afvallen voor jouw bedrijf beter om naar de sportschool te gaan (doeners), of om een streng dieet te volgen (discipline)?

Feedback

Gedrag nodig voor de verandering moet je zo concreet mogelijk benoemen. Wat zien we iemand doen die het goed doet? Doe het zelf voor. Dat vraagt weer om durf, in de vorm van leiderschap. Geef elkaar feedback op gedrag. Beloon wat goed gaat. Stimuleer dat mensen van elkaar leren. Een techniek kiezen en gedrag vervolgens alleen benoemen is niet voldoende. Er moet echt aan gedrag gewerkt worden. Kijk bijvoorbeeld naar het populaire lean bouwen. Het is een techniek die ook om verandering in gedrag vraagt. Men moet met dat gedrag aan de slag durven gaan. Pas dan komen de resultaten die horen bij de gekozen techniek.

Deze drie bouwstenen van resultaten, technieken en gedrag, vormen samen met experimenteren dé vier stappen tot verandering. Dat experimenteren echt nodig is onderbouwde Tiggelaar mooi met een onderzoek uit de markt. Het blijkt dat liefst 93 procent van de bedrijven die uiteindelijk succesvol worden, onderweg zijn businessplan drastisch heeft moeten omgooien.

En hoe experimenteer je goed? Stel early adaptors, of de meest innovatieve mensen uit je bedrijf, niet centraal in je werkgroep maar geef hen juist de rol van klankbordgroep. Betrek in je projectgroep vooral de mensen met sociaal draagvlak. Kies als pilotgroep een groep die toch al lijdt. Zij zullen meer behoefte hebben aan veranderen. Beslis vooraf al wanneer je evalueert. Hou dit ook weer zo concreet mogelijk, gericht op duidelijke criteria. Ga kijken naar waar je al goed in bent en stel dat centraal in je werkaanpak. Analyseer ook het gedrag van de allerbeste of van je eigen beste momenten. Ook al is het uitzonderlijk gedrag, pak het op.

Veranderen vraagt dus heel kort samengevat om leiderschap en lef. Persoonlijk leiderschap. Je bewust zijn van je eigen gedrag, en dat van je werknemers. Eerlijk zijn naar jezelf en kunnen herkennen wat een positieve bijdrage heeft en wat juist niet. De korte kern van een lang maar essentieel, en indien goed opgepakt vruchtbaar traject voor bouw en vastgoed. Succes!

Drs. Joyce Baay, organisatiepsycholoog, trainer/coach voor de bouw, www.joycebaay.nl, www.bouwketens.nl

Reageer op dit artikel