artikel

Van mooie opdracht tot groepsgesprek

bouwbreed Premium

Van mooie opdracht tot groepsgesprek

Een zeer moeizame aanbestedingsprocedure in Hoorn zet burgemeester Van Veldhuizen ertoe aan zijn relaas uit de doeken te doen. Over de aanbestedingsregels en de frictie die die kunnen opleveren met het lokale bedrijfsleven.

Wij hadden als gemeente een mooie opdracht. We deden dat volgens de nieuwe regelen der kunst: integraal, functioneel en en volgens het emvi-criterium. De markt reageerde goed. Er schreef zelfs een nieuw lokaal consortium in. Dat vond ik mooi, maar het geluk was van korte duur. Het consortium voldeed niet aan de selectievoorwaarden en de gemeentelijke poort ging dus dicht. Niet leuk, maar dat zijn de regels van het spel.

Enfin, het hek was van de dam. Bij wijze van “stille diplomatie” belden diverse vertegenwoordigers de wethouder en burgemeester, die beiden goed begrepen dat dat helemaal niet de bedoeling is tijdens een procedure. Het waren dan ook heel korte gesprekken.

Vervolgens werd na deze poging een tandje bijgeschakeld en de pers opgezocht. De kern van het verhaal: de gemeente stelde onzinnige eisen en zo kwam het lokale bedrijfsleven niet aan de bak en rolden eigen mensen onnodig de WW en op termijn de bijstand in. Raadsvragen bleven dan ook niet lang uit. Dit kon toch niet de bedoeling zijn van het publieke inkopen.

Van het een kwam het ander. Eerst een goede bijeenkomst met de raadsspecialisten om duidelijk te maken wat ook alweer de afspraken waren lokaal, nationaal en internationaal. Kundigheid telt, niet afkomst en je kunt lokale bedrijven om die reden dan ook geen streepje voor geven. Net zo min als je niet-lokalen om die reden kunt uitsluiten. Stel dat elke gemeente, provincie of land dat zou doen? Inefficiënte marktverdeling, protectionisme en een rem op innovatie zouden het gevolg zijn. Ook tot verdriet van de concurrentiekrachtige lokale bedrijven, die daardoor minder – ook lokale – mensen zouden kunnen aannemen. De wetgever – wij dus met zijn allen – gelooft niet in een systeem van lokalen eerst en daarom is inkopen geregeld zoals het geregeld is.

Ik voelde wel dat ik gelijk had maar het niet echt kreeg. We schroefden als gebaar dus de drempels voor openbaar aanbesteden omhoog – wat prachtig paste binnen de nieuwe politieke doelstelling om het mkb te bevorderen – en kwamen met de regel dat van de vjif genodigden om in te schrijven er in elk geval één uit de regio moest komen en één van buiten de regio. Binnen de wettelijke mogelijkheden de ruimste oplossing.

Eyeopener

Opgelost, zou je zeggen. Niet helemaal. De kwestie bleef hangen en toen we op zoek waren naar partnerschap om samen met de ondernemers, onderzoek en onderwijs het maximale uit onze regionale economie te halen, kwam het ondernemersverzoek om toch nog eens over dat aanbesteden te praten.

En zo zat ik op een goede dag in gesprek met honderd ondernemers en drie advocatenkantoren. Want, laten we eerlijk zijn, de aanbestedingskoeien staan op grazige juridische weiden. Het was oprecht een goed gesprek. Eerlijk en recht voor zijn raap met ruimte voor frustratie en humor. “Wie van jullie zit er al op Tendernet?” vroeg ik. Dat waren er naar boven afgerond tien. Het gros had dus geen digitaal zicht op de nationale publieke markt. Voor iedereen een eyeopener en de eerste economische winst was binnen. Ook kwam natuurlijk de vraag of je als ondernemer niet erg op je tellen moest passen in de contacten met de overheid, omdat je het wel kon schudden ooit te worden uitgenodigd bij de onderhandse vijf. En ja, dat vond ik lastig, ondanks het nette antwoord dat dat natuurlijk objectief moest. Ik had een beetje het gevoel vande wal in de sloot te geraken. Hadden we net bewogen naar meer onderhands, nu ging het begrijpelijkerwijs over de niet veronderstelde integriteit van zo’n selectieproces. De zo in het verleden behaalde frauduleuze resultaten vormen immers een ernstige waarschuwing voor de toekomst. Na anderhalf uur praten vonden we het genoeg. Een potentiële klant had ik mij eerlijk gezegd (nog) niet gevoeld. Wel een verantwoordingsmachine. Het gesprek wordt zeker vervolgd.

Dr. G.O. van Veldhuizen, bestuurslid Vernieuwing Bouw, Burgemeester gemeente Hoorn

Reageer op dit artikel