artikel

Robots en software banenmotor bouw

bouwbreed

Robots en software banenmotor bouw

De komende jaren creëren we meer banen voor robots en software dan voor mensen. Ook de huidige bouwsector overleeft de eeuw van de machine niet. Een nieuwe bouwindustrie gaat ontstaan.

Bedrijven in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zijn druk bezig om oude bouwprocessen te (sub)optimaliseren middels software en ketensamenwerking. Objecten worden geprint, beheer en onderhoud worden binnenkort automatisch gepland door slim gebruik te maken van internet of thingsen inspecties worden steeds vaker uitgevoerd met drones. Daarnaast zetten diverse bedrijven maximaal in op de industrialisatie van eindproducten – zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de Stroomversnelling – in samenwerking met (strategische) coalities.

Machines en software gaan een steeds dominantere positie innemen. Machines hebben spierkracht vervangen, en software vervangt denkkracht. Machines en organisaties kunnen opereren met behulp van de menselijke taal. Nu wordt de menselijke taal steeds meer vervangen door software, de taal van de machines zelf. Door deze ontwikkeling zijn mensen, maar ook bedrijven, niet langer nodig. Robots – machines die worden aangestuurd met intelligente software waardoor zij zelfstandig activiteiten in meerdere richtingen uitvoeren nadat ze zijn aangezet – kunnen zelfs een groot deel van een bedrijf compleet overnemen. Mensen uit de bouw-, installatie- en vastgoedsector van de twintigste eeuw worden als het ware de komende jaren overbodig.

Minister Asscher (sociale zaken) gaf in april aan dat er veel werk verdwijnt door automatisering. Moeten de bedrijven in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zich dan zorgen gaan maken, nu software en robots het werk gaan overnemen? Volgens het rapport ‘The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?’ van de Oxford Universiteit wel. De onderzoekers schatten dat liefst 47 procent van alle banen binnen twintig jaar een groot risico loopt om te worden ingepikt door software en machines. De uitvoerende beroepen – makelaars, chauffeurs, bouwvakkers, werkvoorbereiders, administratieve medewerkers en zelfs contractmanagers en accountants – moeten als eerste vrezen voor hun baan.

Patronen

Onlangs heeft het venture-capitalbedrijf Deep Knowledge uit Hong Kong als eerste bedrijf in de wereld een robot als directeur aangesteld. De robot genaamd Vital krijgt een gelijkwaardige rol in het team met gelijk stemrecht. Vital is aangesteld omdat hij patronen kan zien in marktontwikkelingen die mensen zouden missen.

Ondanks deze ontwikkelingen blijkt uit recent onderzoek van ING dat de Nederlandse economie bij uitstek kan profiteren van productiviteitsverhogende innovatie en dat deze robotisering leidt tot nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers.

De industrialisatie van de bouwsector zal zich verder gaan ontwikkelen, want het is eten of gegeten worden. Ieder individu zal zich deze vraag moeten stellen: hoe zien mijn werkzaamheden eruit als het proces van idee tot en met exploitatie in 2030 voor 50 procent gerobotiseerd is? Volgens Lynda Gratton (hoogleraar London Business School en schrijver van het boek De werkrevolutie) gaan er drie verschuivingen op het gebied van intellectueel, sociaal en emotioneel kapitaal plaatsvinden, waardoor mensen zich in drie rollen gaan ontwikkelen:

1. Van oppervlakkige generalist naar seriële meester. De concurrenten van de oppervlakkige generalist zijn Wikipedia en Google. De seriële meester zal focussen op diepgang gebaseerd op een onderwerp en waar zijn passie ligt.

2. Van geïsoleerde concurrent naar innovatieve connector. Transsectorale netwerken zijn de toekomst om samen ambities te realiseren en te innoveren in plaats van in je eentje te concurreren tegen de rest van de wereld;

3. Van gretige consument naar bezielde producent. Van ‘ik werk voor geld dat ik gebruik om spullen te consumeren en dat maakt me gelukkig’ naar ‘ik werk om productieve ervaringen op te doen die ten grondslag liggen aan mijn geluk’.

Willen wij geen periode van onaangepastheid meemaken, dan zullen we moeten gaan denken als professionals van de 21ste eeuw en gaan spelen als een kind om innovatief en creatief te zijn. Software en robots moeten we omarmen en onszelf en onze persoonlijke en bedrijfsactiviteiten gaan herontdekken. Als de komende jaren robots en software de banen van de oude bouwsector gaan overnemen, bouwen wij aan een nieuwe bouwindustrie.

Menno Lammers, BOO|s|T Business Innovation

Reageer op dit artikel