artikel

Private kwaliteitscriteria, of hoe was het nu?

bouwbreed

Met interesse volgen wij het dossier ‘private kwaliteitsborging’. Naar onze mening staat de voorgestelde aanpak haaks op de eerder ingezette lijn van zwaardere ‘kwaliteitscriteria’. Ligt het nu aan ons of hinkt dit kabinet op twee gedachten?

Vanuit de commissie-Dekker is betoogd dat de markt meer kwaliteit moet leveren en meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen in het bouwproces. Een neveneffect van dit beleid is dat dit goed past binnen het huidige kabinetsbeleid van een samenleving met minder overheidsbemoeienis en een slankere overheid. Dat snappen we.

Dit beleid heeft een radicale wijziging voor de bouwsector tot gevolg. Maar naast de aanpassingen voor bouwend Nederland moeten ook het bevoegde gezag (gemeenten) een slag maken. Afhankelijk van de specifieke vormgeving van het voorstel wordt verwacht dat een flink deel van de huidige formatie die nu belast is met vergunningverlening (plantoetsing), toezicht en handhaving zal verdwijnen. Niet alleen de gemeenten worden hierdoor geraakt, ook de Veiligheidsregio’s en niet te vergeten de net opgerichte Omgevingsdienst zien een groot deel van hun takenpakket verdwijnen.

Dat is waar wij ons over verbazen. Het kabinet dat nu inzet op private kwaliteitsborging is ook betrokken bij het wetsvoorstel VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Als gevolg van dit wetvoorstel worden specifieke kwaliteitseisen gesteld aan medewerkers van publieke organisaties die belast zijn met de taakuitvoering rondom bouwprocessen. Een ontwikkeling met gevolgen voor met name de kleinere organisaties omdat je eisen stelt aan de medewerkers in de zin van gevolgde opleiding, het aantal jaren werkervaring en de taakfrequentie. Hiermee geef je vorm aan het aantal ‘vlieguren’ dat we kennen van onder andere piloten en artsen. Je mag pas vliegen onder de voorwaarde dat je voldoende opleiding, ervaring en route hebt opgedaan.

We stellen aan de ene kant dus zwaardere eisen aan medewerkers via de kwaliteitscriteria en aan de andere kant outsourcen we deze werkprocessen met de invoering van de private kwaliteitsborging. Ofwel het ministerie van Binnenlandse Zaken versus het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wie het snapt, mag het ons komen uitleggen.

Esther Roelofsen, Robert Forkink, Antea Group, leden van jongNLingenieurs

Reageer op dit artikel