artikel

Innovatie vraagt om continue aandacht

bouwbreed

Innovatie vraagt om continue aandacht

Een vergrijzende bevolking, braakliggende grond, meer flexibiliteit, energieneutraliteit – de woningbouw staat in Nederland voor grote uitdagingen. We kunnen die uitdagingen te lijf gaan door een betere match tussen maatschappelijke vraag en aanbod en meer durf van financiers. Dat betogen Douwe Dijkstra van Obvion Hypotheken en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Een alleenstaande ambitieuze starter in Amsterdam kan vaak geen woning kopen. Het inkomen is niet toereikend: dit is een mismatch tussen vraag en aanbod. Tegelijk heeft Amsterdam, net als veel andere steden, veel braakliggende grond. Grond die eenvoudig kan worden gevuld met woningen waar de markt om vraagt – daarom beloonden wij onlangs Heijmans ONE op de Innovatie Boostcamp, een evenement waarin bouw en andere sectoren hun ideeën konden delen voor de toekomst van de bouw- en infrasector. Heijmans ONE is een verplaatsbare eenpersoonswoning, die via een vrachtwagen vervoerd kan worden. De woning kan bijvoorbeeld drie jaar lang op een braakliggend terrein staan en vervolgens verplaatst worden naar een andere stad. Het is een idee dat duidelijk ontstaan is vanuit een maatschappelijk probleem. De bouw en aanpalende sectoren moeten hier een voorbeeld aan nemen. Dat kan door de vraag áchter de vraag te stellen. Niet komen met een woningontwikkelingsplan dat puur product- of technisch gedreven is, maar door goed te kijken naar de behoeften die nu én in de toekomst spelen.

Dat kan een bouwbedrijf niet alleen, en een hypotheekverstrekker ook niet. Zorginstellingen, gemeenten, gebiedsontwikkelaars en ondernemers moeten elkaar opzoeken. Daarmee wordt de woningbouw niet productgedreven, maar innovatiegedreven. Met meer matches ontstaan meer en betere ideeën.

Financiering

Getuige de vele innovaties die we de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen, weten we dat het aan innovatiekracht zelf niet ontbreekt. Maar dan ontstaat de volgende hobbel: die van de financiering. Investeren in innovaties is een onontgonnen gebied, en onbekend maakt onbemind. Door de financiële crisis is het toezicht verscherpt en zijn verstrekkingsnormen strenger gemaakt. Dat vraagt constructief overleg tussen partijen die elkaar niet of nog niet kennen. En daarmee zoeken naar hoe een verantwoorde financiering wel mogelijk is.

Alleen met durf brengen we de woningmarkt verder. Anders blijven de maatschappelijke problemen staan. Terwijl het innovatieve vermogen er is om de impasse te doorbreken.

Het doorbreken van de impasse gebeurt niet vanzelf. Dat heeft nu een zetje nodig. Daarom organiseren Bouwend Nederland en Obvion samen de InnovatieBoostMarkt, vandaag in het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. Daarom brengen we vraag een aanbod bij elkaar. Daarom willen we samen kijken naar de maatschappelijke opgaven, om samen te zoeken naar antwoorden. Bouw, geldverstrekkers, corporaties, maar ook zorginstellingen: we vormen samen één maatschappij met dezelfde soort vragen. Oplossingen kunnen dan ook alleen samen gevonden worden.

Is dit evenement dan eenmalig? Nee. We starten een proces, en zijn niet direct op zoek naar producten. Dit evenement is een vervolg op de InnovatieBoostCamp, waar we met elkaar gekeken hebben naar slimme producten. Op het vervolg, de InnovatieBoostMarkt, gaan we met elkaar praten over de maatschappelijke opgaven. We starten een beweging. Innovatie heeft geen zetje nodig, maar vraagt om continue aandacht. Laten we elkaar ontmoeten op de InnovatieBoostMarkt.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en Douwe Dijkstra, adjunct-directeur Obvion

Reageer op dit artikel