artikel

Heat or eat

bouwbreed Premium

Sinds vorig jaar juni de deal ‘De Stroomversnelling’ in de huursector is gesloten, is de ontwikkeling rond het product nul-op-de-meterrenovatie voortvarend opgepakt. Hoewel de ontwikkelaars allemaal nog niet het nagestreefde kostenniveau bereikt hebben, komt dat wel in zicht. Mede daardoor voelen ook koplopers in het particuliere segment zich verantwoordelijk om hetzelfde product daarvoor beschikbaar te maken.

Wat is daar nog meer voor nodig? Een passende financiering natuurlijk. Het energiebespaarfonds helpt hier niet, simpelweg omdat de omvang van de benodigde financiering hoger ligt. Een bewoner met een energierekening van 175 euro per maand zou voor datzelfde maanbedrag ook een hypothecaire lening van 45.000 euro kunnen aflossen inclusief rente. Vanuit het energiebespaarfonds is de limiet echter 25.000 euro. Een nul-op-de-meterrenovatie is daarmee dus alleen mogelijk als de bewoner 20.000 euro eigen geld heeft. Het spaargeld is zo scheef verdeeld tussen de rijkere en de minder bedeelde gezinnen, dat zeker een kwart van de huishoudens minder dan 5000 euro spaargeld heeft.

Uit een analyse die ik heb gemaakt, blijkt dat juist de lagere inkomensgroepen relatief vaker in woningen met een hogere energierekening wonen. Dat opgeteld bij de wetenschap dat energieprijzen de komende jaren gemiddeld harder zullen stijgen dan de inflatie, wordt voor deze groep de situatie alleen maar nijpender. ‘Heat or eat’ is een term die in Engeland al opgeld doet voor deze groep. Nu moet bij hypotheekverstrekking uiteraard gelet worden op de financiële draagkracht. Zolang daarbij een appartement met een redelijke energieprestatie (label C) als referentie voor de te verwachten energielasten wordt gehanteerd, in plaats van de realistische energielasten, wordt het spook van overkreditering juist in stand gehouden én wordt de waarde van energielastenvrij wonen enorm onderschat.

In de deal ‘Stroomversnelling koop’ gaan nu gelukkig niet alleen bouwpartijen, gemeentes en energiecoöperaties, maar ook borgingsinstellingen, makelaar-taxateurs, banken en het Rijk zich ervoor inzetten dat de nul-op-de-meterrenovatie niet alleen technisch en economisch haalbaar wordt, maar ook gefinancierd mag worden.

Reageer op dit artikel