artikel

TechniekHuys

bouwbreed Premium

TechniekHuys

Binnen de historie van arbeidsmarktontwikkelingen, beroepsbescherming en bestuurlijke petteninteelt heeft de bouwwereld een rijke reputatie. Van oudsher is de bouwplaats in de breedste betekenis een gesloten bolwerk, waar geen externe pottenkijkers gewenst zijn.

De branche wist altijd voortreffelijk en soms voorbeeldig haar eigen boontjes te doppen. Dit heeft onder meer geleid tot betekenisvolle en oorspronkelijke initiatieven zoals de eerste beroepscoöperaties (gilden) en de daaruit voortkomende vakbonden, de ambachtsscholen en de georganiseerde opleidingsbedrijven, die nu diep in de stront zakken. Een eeuwenlange naar binnengekeerde opstelling werd uiteindelijk een geïsoleerd land met prijsgestuurde management blinden, geleid door ‘Koning Eenoog’. In zo’n natie, geleidelijk voorzien van een negatief imago, kun je gewenste vernieuwingen op het gebied van consumentengerichtheid, duurzame samenwerking en het belang van een goede relatie met ketenpartners via ambtelijk vergadergeleuter wel schudden.

Echte wedergeboorte ontstaat door revolutionaire en grensoverschrijdende acties. Een ervan zou kunnen zijn dat met veel tam-tam de benaming ‘Bouwhuis’ van het hoofdkantoor in Zoetermeer wordt vervangen door het neutralere TechniekHuys. De kans dat daarna relevante partijen zoals Uneto-VNI, waarvan de achterban gelijkwaardige belangen heeft als de BN-bouwers, daar dan hun domicilie nemen, acht ik aanzienlijk. Ontschotting en herbezinning moeten de basis vormen van een cultuuromslag die gericht is op meerwaarde van het bouwproduct voor de eindgebruiker.

Met genoegen heb ik onlangs een amicale conversatie gehad met Henk Bol, vice-voorzitter van Bouwend Nederland en hem gratis innovatiemunitie aangereikt. En nu maar hopen dat hij daarmee de deur van Zilverstraat soixante-neuf open blaast voor alle betrokkenen binnen het bouwproces. De volgende stap is zijn verdeelde achterban wakker schudden en overtuigen dat hun nering geen eigen grenzen en gezicht meer heeft en dat een nederige samensmelting met alle andere (bouw)technische disciplines zeer gewenst is.

Harry Verhoeven, Studio Eyckehorst

Reageer op dit artikel