artikel

Less is more

bouwbreed

Less is more

De gebouwde omgeving en alle aanverwante processen dragen in belangrijke mate bij aan de nationale milieubelasting door de onevenredig grote hoeveelheid afval, energiegebruik en transportkilometers. Minderen is dus het devies.

Wanneer het over CO2-reductie gaat, wordt doorgaans gefocust op energie. In het terugdringen van het verbruik van energie en in de duurzame opwekking ervan zijn de laatste decennia belangrijke stappen gezet. Echter, voor woningen is aangetoond dat 45 procent van de milieubelasting wordt veroorzaakt door energiegebruik, waarvan slechts 24 procent voor klimatisering en de overige 76 procent voor gebruik van elektrische apparaten. De positieve milieu-impact van een energiezuinig woningontwerp slinkt daarom naarmate meer duurzame energie beschikbaar is. Uit een rapport van Kivi blijkt dat slechts 15 procent van het Nederlandse energieverbruik wordt verrekend aan de consument in de vorm van een energierekening en brandstofkosten. De productie en transport van goederen (waaronder bouwmaterialen- en componenten) maakt deel uit van de overige 85 procent.

Om die reden zou meer aandacht voor de materiaalcomponent (55 procent van de totale milieubelasting van woningen) terecht zijn. Het ook tijd om de hoeveelheid toegepast materiaal in ogenschouw te nemen. Massief bouwen op de traditionele wijze heeft vaak geen toegevoegde waarde en is gezien de milieuproblematiek nauwelijks te verantwoorden. Het gewicht van een gemiddeld gebouw ligt in de ordegrootte van 1000-1500 kilogram per vierkante meter vloeroppervlak. Met name in de constructie, circa 60 procent van het gebouwgewicht, is veel te winnen. Door simpelweg te kiezen voor lichtere systemen, zoals skeletstructuren en holle (leiding)vloeren, en overspanningen te limiteren ligt een gewichtsreductie van 50 procent in het vizier. Voordeel is ook dat de aanpasbaarheid van het gebouw doorgaans toeneemt. Wat betreft materiaalgebruik zou ik daarom zeggen: less is more!

Dr.ir. Roel Gijsbers, TU Eindhoven, onderzoeker faculteit Eindhoven

Reageer op dit artikel