artikel

Ideologisch traktaat

bouwbreed

Ideologisch traktaat

Vorig jaar heb ik minister Stef Blok uitgeroepen tot politicus van het jaar. Omdat die prijs maar één keer te winnen is, probeert Blok nu in een andere categorie te winnen. Hij gaat op voor de ‘ideoloog van het jaar’.

De jury stelt als eis dat de deelnemers een ideologisch traktaat inleveren. En dan hebben we het over een mengvorm van een ‘vlugschrift van godsdienstige, stichtelijke inhoud’ en een ‘verhandeling’, een min of meer uitvoerig geschrift over een bepaald onderwerp. In de Novelle van Blok worden de taken van corporaties ingeperkt door te omschrijven wat er niet meer mag. Er is sprake van restrictief beleid. Strikte voorwaarden beogen het handelen van woningcorporaties te ontmoedigen. De minister maakt een onderscheid tussen de maatschappelijk georiënteerde werkzaamheden en de marktgeoriënteerde.

Over de laatste taken is Blok duidelijk: met het maatschappelijk vermogen risico’s lopen of dingen doen die de marktwerking verstoren, dat is uit den boze. De kans op misstanden (bestuurlijk falen, te hoge salarissen en onacceptabele risico’s) moet geminimaliseerd. Wat de maatschappelijk georiënteerde taken betreft, pleit Blok voor uiterste terughoudend. Corporaties hebben volgens Blok als kerntaak het “huisvesten van mensen met een smalle beurs”. Daarom moet “het maatschappelijk bestemde vermogen beschikbaar blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën”. Zo blijven corporaties “dichter bij het publieke belang”. Werkzaamheden op het terrein van de leefbaarheid moeten “samenhangen met het sociale bezit”. Dat geldt ook voor “maatschappelijk vastgoed”. Hoe consistent het traktaat ideologisch ook is, het heeft met de maatschappelijke werkelijkheid in gemeenten niets te maken.

Lenny Vulperhorst Adviseur Andersson Elffers Felix, Utrecht l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel