artikel

De sprong van Empedocles

bouwbreed

De sprong van Empedocles

Doorgaans scoren vragen over aandacht of erkenning laag in onderzoeken naar betrokkenheid van medewerkers. Hier aandacht aan besteden lijkt een quick win. Dat is het ook als je het op de juiste wijze aanpakt.

Misschien kent u het verhaal van Empedocles. Deze filosoof sprong vanaf de top van de Etna de diepte in. Omdat hij zichzelf beschouwde als onsterfelijk, verkeerde hij in de vaste overtuiging dat het daarmee niet zou eindigen. Hij wisselde van identiteit. Dat kon in zijn filosofie omdat alle materie is samengesteld uit vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Elke stof die in de natuur voorkomt is een combinatie. Het bestaan van deze mengsels riep bij Empedocles de vraag op hoe het komt dat in sommige gevallen elementen bij elkaar worden gebracht en in andere gevallen niet. Zijn conclusie was dat er twee fundamentele krachten zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn: liefde en strijd. Strijd zorgt natuurlijk voor afstoting en liefde voor verbinding. Twee oerkrachten.

Ook op het psychische vlak zijn er twee oerkrachten werkzaam. Grondmotieven, die dynamiek en richting geven aan al onze ervaring. Het ene motief zorgt er voor dat een persoon gericht is op bevestiging van zichzelf (het Z-motief). En heeft, net als strijd tot voordeel dat elk afzonderlijk deel in zijn eigenheid wordt bevestigd. Het A-motief doet iemand zoeken naar eenheid en verbondenheid met iets of iemand anders. Beide motieven zijn even belangrijk. Het is uitdagend ze beide tot hun recht te laten komen. De wijze waarop dit gebeurt kan sterk verschillen.

Meestal voert een van de twee motieven de boventoon. Dat maakt motiveren van anderen ingewikkeld. We kijken immers allemaal door onze eigen bril. Ben je zelf ‘van het Z-motief’, dan denk je in individuele doelen. Het A-motief wil liever deel zijn van een teamprestatie. Welke ik spreekt als je de ander aanspreekt? ‘We zijn twee werelden’, zei een groep deelnemers aan een teamstart ketenintegratie. Gaat dit wel lukken bij ons? Hoe maak ik hen duidelijk dat die twee werelden ook binnen henzelf aanwezig zijn?

Angela van de Loo, directeur Target Point

Reageer op dit artikel