artikel

Colleges zoeken banen

bouwbreed Premium

Colleges zoeken banen

Hoe kunnen we nieuwe banen ‘maken’? Dat vraagt menig nieuw college van burgemeester en wethouders zich momenteel af.

Ambtenaren krijgen opdracht iets nieuws te bedenken. Er zitten te veel mensen op de bank en dat jongeren daartussen zitten, is een politiek gevoelig punt. Iets nieuws bedenken valt niet mee. De politiek heeft al vaker geprobeerd dit vraagstuk tijdelijk op te lossen. Van Melkertbanen tot social return. Meestal overigens met onduidelijke uitkomsten. Principieel is natuurlijk de vraag aan de orde of de staat die banen moet (laat staan: kan) maken. Structureel moet het komen van de marktsector. Toen ik van de week ergens meedacht, kwamen er veel bouwachtige dingen voorbij. Die vielen overigens allemaal af, want investeringen naar voren halen, is al niet populair, laat staan eisen stellen aan wie je daar laat werken.

Maar waar zijn de banenplannen van de bouwnijverheid zelf eigenlijk? Speelt de markt in op deze behoefte bij steden? Laat me een stelling poneren. Hoe meer kleine ambachtelijke bedrijven die met een scherpe prijs werken, hoe groter de bouwomzet in zijn totaliteit. Door de relatief hoge prijzen die reguliere bouwbedrijven vragen, vindt een groot deel van het kleine werk niet plaats of zwart (door klussers of via onduidelijke busjes). Kunnen we dat deel van de markt niet witten via een slim banenplan? Stel dat Bouwend Nederland de steden 10.000 leerwerkplaatsen aanbiedt, waar goedwillende jongeren in een jaar worden opgeleid tot zelfstandig ondernemer, zou dat niet een doorbrekend idee zijn? Drie maanden training bij Fundeon. Drie maanden stage bij een regulier bouwbedrijf. Drie maanden mee met een zzp’er. En ten slotte drie maanden voorbereiding op de start van een eigen bedrijfje. Met behoud van uitkering. Met geld voor opleidingen en stages.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel