artikel

Betaalbare woning is wel degelijk mogelijk

bouwbreed

Betaalbare woning is wel degelijk mogelijk

Het beeld dat nieuwbouwwoningen niet betaalbaar zouden zijn, zoals dat opdoemt uit de reacties die door Cobouw zijn opgetekend (9 mei), klopt niet. Waar een wil is, is een weg, stellen Jos Feijtel en Peter van Gelder. Niet alleen op papier, weten zij, ook in de praktijk wordt het aangetoond.

Een betaalbare nieuwbouwwoning kan wel. Dat is onze vaste overtuiging maar meer dan dat: in de praktijk wordt het bewijs geleverd. Waarom dan toch dat hardnekkige beeld dat nieuwbouwwoningen voor starters niet bereikbaar zijn? Dat er bij nieuwbouwhuurwoningen altijd sprake is van een “grote onrendabele top”? Een praktijkvoorbeeld dat laat zien dat een verantwoorde, nieuwe, sociale woning wel haalbaar is en als huurwoning rendabel door een corporatie kan worden geëxploiteerd, dus zonder onrendabele top.

Een paar jaar geleden was het (oud)architect Henk Klunder die aan de bel trok. Hij was goed voor de bouw van honderden nieuwe sociale huurwoningen in de vorige eeuw in Rotterdam. Hij was van mening dat het eisenpakket voor sociale huurwoningen in de loop der tijd uit de hand was gelopen en zocht naar een mogelijkheid om goede en verantwoorde, maar vooral ook betaalbare woningen van de grond te krijgen. Samen met wat andere krasse knarren richtte hij de stichting Eco-compactwoning op en kwam met de gelijknamige woning. Zijns inziens moest een dergelijke woning grondgebonden zijn, voldoen aan alle gangbare eisen en minimaal twee slaapkamers omvatten. Uiteraard moet zij ook aan het Bouwbesluit voldoen.

Garantie

Klunder kwam met het ontwerp van de rug-aan-rugwoning op een stramienmaat van 6 meter bij 6 meter met daarop een verdieping van dezelfde afmetingen.

De woning voldoet aan alle eisen en is te realiseren voor een prijs (inclusief een aanname van grondkosten van 19.000 euro voor de huurwoning en 24.000 euro voor de koopwoning) voor 97.000 respectievelijk 105.000 euro, exclusief btw. Deze all-in prijzen zijn niet alleen ‘wensdenken’. De handtekening van aannemer Peter van Gelder onder dit artikel is de garantie dat die prijzen ook in de praktijk kunnen worden waargemaakt. De huidige realisatie van soortgelijke rug-aan-rugwoningen in plandeel 3 van de Stad van de Zon in Heerhugowaard laat zien wat er hier en nu kan.

Het klopt dat de woning niet meer de langzamerhand standaard geworden circa 115 vierkante meter oppervlakte heeft. De woning is, zoals dat zo lang in volkshuisvestingsland heette: sober en doelmatig. De slimme indeling voorkomt het bouwen van veel overbodige ruimte. Maar vooral heeft het rug-aan-rug bouwen ook een behoorlijk prijsdrukkend effect. De standaardwoning kan worden voorzien van een extra laag of een halve extra verdieping. Voormalig Rotterdams wethouder Karakus was erg gecharmeerd van deze vorm van ‘groeiwoning’ en liet zijn ambtenaren weten dat de bouwvergunning inclusief alle uitbreidingsopties direct bij het begin moest worden verleend. Door twee woningen met elkaar te verbinden (zij-aan-zij of in de rug) ontstaan ook mogelijkheden voor kangeroewoningen of woningen waar (familie-) mantelzorg praktisch invulbaar wordt.

Natuurlijk realiseren we ons dat de financiële mogelijkheden voor nieuwbouw bij corporaties beperkter zijn dan enkele jaren geleden. Maar een nieuwbouw huurwoning die een positief effect op de kasstroom geeft en een heel beperkte extra financiering vraagt, maakt ook bij beperkte armslag meer kans.

Lokaal

Uiteraard moeten in Nederland niet alleen deze woningen worden gebouwd. Maar omdat ze, afhankelijk van de lokale omstandigheden, inzetbaar zijn voor zowel starters als ouderen, gebroken gezinnen, etc. is er niets tegen om een redelijk aantal aan de voorraad toe te voegen. Het is echt onzin om, terwijl er nog maar net een beperkt aantal in aanbouw zijn genomen, te roepen dat we Nederland eenzijdig met kleine woningen aan het volbouwen zijn.

Het kan dus wel. In sommige gemeenten wordt bezwaarlijk gedaan over de stedenbouwkundige inpassing. Rug-aan-rug bouwen betekent dat aan twee zijden een tuin (ook van 6 bij 6 meter) ontstaat. Door een slimme aanpak met de (in de prijs inbegrepen) schuurtjes te combineren met goede groenafscheidingen, zijn ook daarvoor aanvaardbare oplossingen te vinden.

Jos Feijtel en Peter van Gelder

Feijtel namens de stichting Eco-compact woning

Van Gelder namens aannemer Braams-Minnesma

Reageer op dit artikel