artikel

‘Alleen een goed product is niet de kern van het verhaal‘

bouwbreed

‘Alleen een goed product is niet de kern van het verhaal‘

Cobouw geeft het woord aan een aantal sprekers die deelnemen aan Cobouw Excellence. Vandaag: Bart Eissens, strategisch vastgoedadviseur bij Sigma Coatings bouwdivisie. Hij voert een pleidooi voor optimalisatie van vastgoedexploitatie door Resultaatgericht Samenwerken (RGS).

Waar gaat het mis in de praktijk van de vastgoedexploitatie?

“Het gaat niet zozeer mis, maar corporaties zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden voor optimale vastgoedexploitatie. Daarin staat de eindgebruiker centraal en zoek je naar maximaal maatschappelijk en financieel rendement. De tijd is voorbij dat je als bouwpartij een gebouw neerzette en je nergens meer om bekommerde. Het draait tegenwoordig om de hele levenscyclus. Je wilt tijdens die levenscyclus zo min mogelijk aan vloeren, gevels en daken hoeven sleutelen. Dat betekent anders denken en anders doen.”

Waarom is resultaatgericht samenwerken daarbij zo belangrijk?

“De huidige samenwerkingsvormen – de traditionele en de prestatiegerichte – gaan beide uit van wantrouwen. Da t resulteert in relatief lage voorbereidingskosten, maar hoge controlekosten achteraf. Bij resultaatgericht samenwerken steek je aan de voorkant meer tijd en energie in elkaar, ben je transparant en deel je kennis. Je brengt eerst in kaart wat de eindgebruiker precies wil en vervolgens leg je vast hoe elk betrokken bedrijf zijn kennis en kunde optimaal kan inzetten om dat te bereiken. Omdat de hele keten vooraf afspraken maakt over het gewenste resultaat, hoef je achteraf niet meer te controleren. Uiteindelijk ben je goedkoper uit, onder meer door minimale faalkosten.”

Sigma is toch een verfproducent? Wat heeft u met dat RGS-verhaal te maken?

“Alles. Van de exploitatielasten bij planmatig onderhoud is 35 tot 40 procent gerelateerd aan schilderwerk. Als leverancier die jaarlijks 400 miljoen dollar in productontwikkeling steekt, kunnen wij met een andere bindmiddeltechnologie bijvoorbeeld zorgen voor langzamere degradatie. Zodat je niet eens in de zes, maar eens in de tien jaar kunt schilderen. Heel belangrijk voor een corporatie die steeds minder geld te besteden heeft.”

Het gaat uiteindelijk dus toch gewoon om een goed product?

“Nee, dat is echt een verhaal uit de oude tijd. Het gaat om concepten, om samen oplossingen vinden. Natuurlijk zorgt ons verfsysteem voor de basis, biedt het zekerheid en is het betrouwbaar. We investeren niet voor niets zoveel in de kwaliteit van onze verven. Maar dat is niet de kern van het verhaal. Het gaat om innoveren op basis van de behoeften van opdrachtgever of eindgebruiker. Zodat je een opdrachtgever bijvoorbeeld kunt helpen aan een product dat al binnen twintig minuten droog is en tien jaar schildervrij is.”

Waarom kost samenwerken nog zoveel moeite?

“Omdat het draait om vertrouwen en transparantie. Dat is in onze branche nog niet zomakkelijk, er is best veel wantrouwen tegen aannemers en schildersbedrijven. Maar er is een kentering gaande. De oude manier van werken verliest terrein. Bij RGS gaat het overigens niet alleen om de harde, financiële kant, je hebt ook de zachte kant. Kleur kan een heel positieve invloed hebben op bewonerscomfort en gedrag. Als je de juiste kleur gebruikt in een wijk zullen mensen bijvoorbeeld minder snel rommel op straat gooien. Als je met bewoners gaat praten over wat voor beleving ze in hun buurt willen, hen serieus neemt, krijg je ze ook enthousiast om mee te doen.”

Moet een verfproducent tegenwoordig ook al met bewoners gaan praten?

“Als je kijkt waar we vandaan komen is het is een hele ontwikkeling. Maar wij doen en kunnen veel meer dan mensen denken. We kunnen het ideale klaslokaal maken, waarin leerlingen maximale leerprestaties halen, maar ook het perfecte ziekenhuis, waar mensen sneller genezen. Niet alleen met de juiste kleur, maar ook met het juiste licht, lucht en klimaat. Dáár is die intensieve samenwerking met alle partijen in de keten voor nodig.”

Cobouw Excellence

Cobouw Excellence is een serie kennisbijeenkomsten waarbij de nieuwste bouwmethodieken, -materialen en -systemen centraal staan. Het evenement laat zien hoe ketensamenwerking leidt tot hogere kwaliteit, lagere kosten en innovatieve, duurzame oplossingen. Dagvoorzitter is Pim Becker (Brand Rebellion).

De eerstvolgende Cobouw Excellence 2014 bijeenkomst is op donderdag 22 mei in Zwolle. Tijd: 13.00 – 18.30 uur Naast een presentatie van urban innovator Peter Savelberg zijn er parallelsessies met verschillende sprekers:

‘Trends & Innovaties in het bouwproces’:

Nico Vos (Xella), Ala Hussin & Dennis Kilsdonk (Rockwool).

‘Introductie ketensamenwerking in de praktijk’:

Ferry van Wilgenburg (BouwKetens.NL), Margaret Zeeman, (Jutphaas Wonen), Wim van As (A3 Architecten), Bart Eissens (Sigma Coatings).

‘Technische duurzaamheid’:

Maarten Buijs (PPG Coatings), Ben Jansen (Xella),Hans Spronken & Frank Bod (Rockwool), Hans van den Tillaart (Leenders Architecten).

‘Directe rendementsverbetering’:

Peter Fraanje (NVTB), Willem Otter (BAM W&R), Ebert van der Wal (Waal Bouw).

Reageer op dit artikel