artikel

We hebben behoefte aan specialisten

bouwbreed Premium

We hebben behoefte aan specialisten

Van monodisciplinair naar multidisciplinair, van project naar proces, van inspanning naar prestatie, van opdracht naar relatie. Het wordt hoog tijd dat alle stakeholders in de bouwkolom door een andere bril naar het bouwproces kijken.

In een wereld waar niets op zichzelf staat en niemand meer alleen het verschil kan maken, moeten wij ophouden multidisciplinair werken als iets complex te zien. Dat begint bij de opleidingen. Deze zijn nu vooral gericht op specialisatie in een bepaald vakgebied. Fout! Juist multidisciplinaire kennis en kunde zijn nodig om complexe duurzaamheidsvraagstukken – denk aan klimaatneutraal bouwen met hergebruik van grondstoffen – het hoofd te bieden en optimale oplossingen aan te kunnen bieden aan de eindgebruiker.

Ik pleit niet voor het opleiden van generalisten, die weinig van veel weten. We hebben juist behoefte aan specialisten, maar dan specialisten die openstaan voor ontwikkelingen in andere vakgebieden en die in staat zijn vraagstukken in een bredere context te plaatsen.

De menselijke factor speelt derhalve een sleutelrol in de noodzakelijke transitie naar multidisciplinair denken en doen. Dat vraagt om andere accenten in de opleidingen. Competenties op intermenselijk vlak verdienen meer aandacht.

Foutloos bouwen

Technologie vormt op geen enkele manier de belemmerende factor. We kunnen foutloos bouwen als we de omstandigheden zouden weten te creëren om de mogelijkheden van de nu en in de nabije toekomst beschikbare technologie ten volle weten te benutten. Virtueel bouwen, Building Information Modelling, lean bouwen – de technologie en de instrumenten zijn voorhanden, maar onze mindsetloopt achter bij deze ontwikkelingen of misschien beter: de ontwikkelingen en mogelijkheden gaan harder dan dat we kunnen ‘bijhouden’. De rem op de ontwikkelingen zijn we zelf. Onze regels, wetten en gewoonten van nu zijn de beperkende factor naar de toekomst. En dat is niet ‘ze’ maar ‘we’, niet ‘jij’ maar ‘ik’!

Effectieve en efficiënte inzet van deze instrumenten vraagt om optimale samenwerking tussen mensen, daarbij niet belemmerd door onszelf opgelegde, beperkende randvoorwaarden uit het verleden. Van individuele naar collectieve intelligentie. Een duurzame gebouwde omgeving kan alleen tot stand worden gebracht door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen in alle stadia van het voortbrengings- en instandhoudingsproces.

Juist het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden zal leiden tot betere oplossingen. Mits wij in staat zijn open te staan voor die verschillen, kan de uitkomst meer zijn dan de som der delen. Van techniek naar mens, van product naar beleving, van complex naar simpel. Is dit een droom? Nee, het is aan het gebeuren, bijvoorbeeld in het traject Stroomversnelling. Doorgaan dus en het is nog leuk ook. Eigenlijk is het simpel, maar daarmee nog niet eenvoudig.

Rob van Wingerden, bestuurslid Vernieuwing Bouw, lid raad van bestuur Koninklijke BAM Groep

Reageer op dit artikel