artikel

Wat zou Darwin ervan zeggen?

bouwbreed Premium

Wat zou Darwin ervan zeggen?

Zo af en toe hoor je wel eens verhalen over toevallige kruisbestuivingen tussen vakgebieden die leiden tot baanbrekende nieuwe inzichten. Geen ‘out of the box-denken’, maar ‘from another box-denken’. Laten we dat voor de bouwsector eens proberen met – wie is er niet groot mee geworden – de evolutietheorie.

Om specifiek te zijn; laten we de manier hoe wij tegenwoordig een bouwproject organiseren – even eigenaardig als onmogelijk – eens vanuit een evolutietheoretische bril bekijken. In de bouw besteden we aan in een wereld waarin aannemers werkhongerig naar de pijpen van een opdrachtgever dansen. Vervolgens wordt er een contract getekend tussen opdrachtgever en de winnende aannemer.

Op dat moment draait de afhankelijkheidsrelatie direct 180 graden om. De opdrachtgever is voor de realisatie van het project overgeleverd aan de welwillendheid van de aannemer. Het is alsof moedervogel veel te beperkt eten naar haar nest draagt. De hulpeloze kuikentjes in het nest zijn overgeleverd aan haar willekeur. Slechts één kuikentje kan voldoende eten krijgen om uit te vliegen. Precies op het moment dat dat ene kuikentje kan uitvliegen, wordt moedervogel kreupel en voor haar voedselvoorziening volledig afhankelijk van dat zojuist uitvliegende kuikentje. Het betreft een volstrekt ongezonde relatie die binnen de kortste keer door Darwin zelf uit een ras zou worden geëvolutioneerd.

Wij, daarentegen, houden deze situatie met elkaar in stand met symptoombestrijding zoals ingewikkelde aanbestedingsprocedures, bonus/malus-prikkels en heisessies. Nu benik geen bioloog, maar volgens mij doen ‘ze’ dat, na jaren van evolutie, anders in de natuur. De natuur is namelijk doorspekt met wederzijdse afhankelijkheden. Dieren en mensen leven of werken alleen samen als ze daar beide beter van worden. Er vormen zich allerlei partnerschappen en dat blijkt na jaren van evolutie best goed te werken. Een situatie die we in de bouw tot op de dag van vandaag maar amper weten te creëren.

Roel Reuser, adviseur contractering en risicomanagement bij Twynstra Gudde (rre@tg.nl)

Reageer op dit artikel