artikel

Slib drogen in kas goedkoop alternatief voor dure installaties

bouwbreed

Slib drogen in kas goedkoop alternatief voor dure installaties

De waterschappen kunnen door de introductie van voor Nederland nieuwe droogtechnieken van zuiveringsslib forse kostenbesparingen realiseren. Eén daarvan is het drogen van slib in kassen. Deze methode verhoogt de verbrandingswaarde van het slib en kan de transport- en verwerkingskosten ervan met de helft reduceren.

In Nederland zou deze techniek vooral kansrijk zijn als in de kas behalve van de zon ook intensief gebruik wordt gemaakt van lage temperatuur industriële restwarmte, concludeert advies- en ingenieursbureau Tauw. Ten opzichte van de huidige slibverwerkingstechnieken (drogen met aardgas, monoverbranding en biologisch drogen) is slib drogen in kassen met lagetemperatuurrestwarmte goedkoper en duurzamer.

Reageer op dit artikel