artikel

Miljoenen voor energie-innovaties

bouwbreed

Miljoenen voor energie-innovaties

De eerste subsidieregelingen voor de Topsector Energie zijn geopend. Voor dit jaar is 48,8 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties.

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector-subsidie moeten combinaties zijn van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, ontwikkeling, demonstratie of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor de subsidie.

De subsidie is verder beperkt tot zes thema’s, waaronder bio-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving en in de industrie, wind op zee (haalbaarheidsstudies) en zonne-energie. De tweede en laatste tranche zal in juni gepubliceerd worden. Deze zal onder meer betrekking hebben op slimme netwerken en systeemintegratie.

Reageer op dit artikel