artikel

Meer energie en elan door jongeren

bouwbreed

Meer energie en elan door jongeren

Generatiewijzer is een marktplaats om de generaties binnen de bouw met elkaar te verbinden en kennis over te dragen. Jongeren lopen voorop in technologie, terwijl ouderen varen op ervaring, maar weten elkaar niet te vinden: “Nu gaapt er een grote kloof.”

In de bouw is de heersende norm ‘meester versus gezel’ en moet de jonge generatie klakkeloos overnemen wat ouderen zeggen. “En dat werkt niet meer”, constateren Maurice van Rooijen van Jonge Geesten (generatie X) en Roel van der Vossen van De NieuwBouw (generatie Y). Zij proberen met het initiatief Generatiewijzer in combinatie met het Generatiekompas een brug te slaan tussen oud en jong.

Concepten als coaching, co-creatie en tijdelijke innovatieteams spreekt ze het meest aan om mensen te verbinden, waarbij ‘ervaren versus onervaren’ niet meteen ‘oud versus jong’ betekent. Donderdag tijdens de Marktdag van Rijkswaterstaat geven beiden een workshop over ‘de kracht van samenwerkende generaties’ om contacten soepeler te laten verlopen.

De starre verhoudingen op de werkvloer belemmeren innovatie en moet worden doorbroken om de bouw meer energie en elan te geven, is de stellige overtuiging. “De bouwdirecteur gedraagt zich tegenover zijn eigen kinderen meestal totaal anders dan tegen zijn jongere personeel. Thuis is hij bereid tot luisteren en compromissen, maar op het werk is het vooral top-down en eenrichtingverkeer.” Van Vossen spreekt uit eigen ervaring als zoon van de directeur van Van Wijnen.

Vooral het dichtgetimmerde karakter en het hokjesdenken binnen de bouw staat ze tegen, hoewel ze beiden juist een passie hebben voor diezelfde bouw en daar ook hun boterham mee verdienen. “Voor je het weet doe je zelf mee met de heersende norm en ‘de gevestigde orde’.” Van Rooijen weigert te spreken van ‘initiatief van onderop’, maar bedoelt wel degelijk meer ruimte voor ideeën van de jonge generatie.

De hiërarchische verhoudingen is een van de redenen waarom jongeren de bouw de rug toekeren en een ander vak kiezen. Het opboksen tegen de ‘gevestigde orde’ is weinig uitdagend of inspirerend. “Zo hoeft het helemaal niet te zijn. Mensen krijgen energie van elkaar en hoeven het helemaal niet altijd eens te zijn.”

In de bouw is er nauwelijks aandacht of ruimte voor kennisoverdracht die een stap verder gaat dan hoe een paar stenen te stapelen en correct in te meten. Het uitwisselen van kennis zit niet standaard tussen de oren. Iedereen doet z’n eigen dingetje binnen de eindeloos lange keten en that’s it . Een onhoudbare situatie die de bouwsector zal minimaliseren als de mensen daarbinnen in die houding blijven hangen. Langs elkaar heenwerken is vaker de norm dan samenwerken of zelfs via co-creatie tot hele nieuwe concepten te komen.

De babyboom-generatie verliest snel terrein aan generatie X en Y, maar generatie Z is straks onmisbaar op kennis op het gebied van ict. De digitale revolutie zal de komende kwart eeuw een tweedeling op de werkvloer veroorzaken tussen pre- en post-technologie. “De jonge generatie zal zich BIM snel eigen kunnen maken, terwijl ouderen er juist tegenaan hikken.”

Beiden beseffen dat hun initiatief om de generaties te verbinden niet simpel uitvoerbaar is. Zeker is de behoefte om elkaar fysiek en virtueel te ontmoeten, maar vastomlijnde plannen over wie, hoe en wat zijn er bewust nog niet. Via het Actieprogramma Bouw en de virtuele Bouwcampus krijgen ze voorlopig een platform en ook Bouwend Nederland staat positief tegenover het initiatief om zoveel mogelijk bouwbedrijven, maar vooral mensen te bereiken en teverbinden.

Generaties

(1931-1940) Stille generatie

(1941-1955) Protestgeneratie/babyboom

(1956-1970) Generatie X: verloren generatie, niet lullen, maar poetsen

(1971-1985) Generatie Y: pragmatische generatie, jobhoppen

(Vanaf 1986) Generatie Z: grenzeloze generatie, altijd online

Reageer op dit artikel