artikel

Kijk naar gebouwprestaties op de lange termijn

bouwbreed

Kijk naar gebouwprestaties op de lange termijn

Tegenwoordig worden ontwerpbesluiten steeds vaker op basis van life cycle costs (lcc) genomen. Terecht, want een helder beeld van de levenscycluskosten brengt duurzaam vastgoed binnen handbereik. Maar hoe volledig is dat beeld als we niet ook de langetermijnprestaties laten meewegen?

Lcc-analyse wordt vaak toegepast om de winstgevendheid van duurzame vastgoedprojecten aan te tonen. Ook de epc-waarde wordt tegenwoordig op basis van de uitkomsten van lcc-berekeningen bepaald – dit om woningbezitters en investeerders ervan te kunnen verzekeren dat duurzaamheidsinvesteringen tijdig worden terugverdiend.

De huidige lcc-methodiek richt zich uitsluitend op het heersende functionele kader en de hieraan gerelateerde kosten en houdt geen rekening met de effecten van ontwerpbeslissingen op de prestaties van het vastgoed. Daardoor worden waardevolle kansen onvoldoende benut, want uit onderzoek blijkt dat vastgoedprestaties op de langere termijn een veel grotere financiële impact hebben dan gedacht. Ik licht dit toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Bij een van onze kantoorprojecten zou de voorkeur op basis van lcc uitgaan naar een traditioneel klimatiseringssysteem. We weten dat de kwaliteit van het binnenmilieu van grote invloed is op de p roductiviteit van de medewerkers. Daarom hebben we in een life cycle performance-analyse ook het effect van een duurzaam klimatiseringssysteem op de arbeidsproductiviteit laten meewegen. Daardoor ontstond een ander beeld: ten opzichte van een traditioneel klimatiseringssysteem resulteert het gebruik van persoonlijke klimatisering namelijk in een productiviteitsverhoging van 2,5 procent. Bij een verhoging van 0,6 procent heeft de extra investering van de persoonlijke klimatisering zichzelf al terugverdiend. De resterende 1,9 procent is pure winst.

Dit voorbeelden geeft aan dat ontwerpen op basis van life cycle performance beter inspeelt op de totale kosteneffecten van ontwerpbeslissingen dan lcc alleen. Deze kwaliteitsverhogende werkwijze maakt dus verborgen kansen zichtbaar. En die kansen zijn legio: van het creëren van extra marketingwaarde en hogere scores op duurzaam­heids­labels tot grotere tevredenheid van klanten en toegevoegde flexibiliteit van gebouwen. Het is prima om aan kostenknoppen te draaien, maar ik pleit ervoor om daarnaast beter naar de prestaties van gebouwen te kijken.

Rik Maaijen, werkzaam bij Royal HaskoningDHV

Reageer op dit artikel