artikel

Innovatie en de overheid

bouwbreed Premium

Innovatie en de overheid

In The Economist werd recent betoogd dat het een misverstand is dat innovatie plaatsvindt zonder overheidsinterventie. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat innovaties vaak alleen door de bemoeienis van de overheid tot stand komen.

Laten we die stelling eens los op onze eigen vastgoedsector. De overheid probeert bijvoorbeeld door anders aanbesteden innovaties mogelijk te maken. Best value procurement is er een mooi voorbeeld van. Het doen van voorstellen die zijn op te vatten als kans voor de opdrachtgever worden beloond. Innovaties worden ook gestimuleerd door financiële middelen beschikbaar te stellen. Het is zeer de vraag of de belangstelling voor duurzaamheid er was gekomen zonder de overheid. Het begon met bewustwording. Daarna met financiële stimulering van initiatieven. En vervolgens met financiering van programma’s. De bedoeling is dat het vervolgens los handje verder kan.

Het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Door heffingen te verhogen op ongewenste producten, worden ondernemers geprikkeld zelf iets nieuws te bedenken. Een volgend voorbeeld zijn wettelijke verboden of richtlijnen. Juist bepaalde producten verbieden of gebruik ervan beperken, prikkelt ondernemers alternatieven te zoeken. Opvallend is dat de overheid een breed repertoire heeft om innovaties uit te lokken. Nu eens biedt de overheid ruimte, dan weer perkt zij de ruimte in. Nu eens stelt de overheid financiële middelen beschikbaar, dan weer zal zij gebruik van ongewenste producten extra belasten. Overheidsinterventie is met andere woorden het collectieve mechanisme dat we met elkaar gebruiken om brede vernieuwing te stimuleren. Meer overheid dus de komende jaren? Het zou zo maar eens kunnen, want zelfs liberalen geloven steeds meer in maakbaarheid.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel