artikel

Afwijzen algemene voorwaarden

bouwbreed Premium

Afwijzen algemene voorwaarden

Wat te doen als uw wederpartij naar eigen algemene voorwaarden verwijst, en u uw eigen van toepassing wilt verklaren; een zogenaamde battle of forms?

Artikel 6:225 lid 3 BW bepaalt dat de eerste verwijzing geldt, tenzij u uw voorwaarden van toepassing verklaart, en daarbij uitdrukkelijk de voorwaarden van de ander afwijst. Of een afwijzing uitdrukkelijk (genoeg) is kwam aan de orde in een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:748 d.d. 18 maart 2014). Anders dan de rechtbank meende BUVA wel voldoende uitdrukkelijk de op zich correct via diverse offertes van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van VDL te hebben afgewezen; haar bestelopdracht bevatte de – veelgebruikte – clausule dat met het accepteren van de opdracht alleen de voorwaarden van BUVA van toepassing zijn. BUVA vindt echter ook het gerechtshof op haar pad.

Het gerechtshof beschouwt de clausule slechts als een impliciete afwijzing van de voorwaarden van VDL. Dat VDL een stempel op de clausule had geplaatst, doet daaraan niet af, omdat daaruit niet zonder meer blijkt dat VDL (alsnog) heeft ingestemd met de voorwaarden van BUVA. Dat de clausule niet bij wijze van “kleine lettertjes” in de bestelopdracht was opgenomen maakt evenmin uit, omdat de wijze waarop de verschillende verwijzingen in aanbod en aanvaarding zijn opgenomen voor artikel 6:225 lid 3 BW niet relevant is.

Het gerechtshof maakt duidelijk dat de geldende regeling is dat slechts sprake is van een uitdrukkelijke afwijzing als duidelijk is dat en welke voorwaarden worden afgewezen, ook al is die regeling niet goed afgestemd op de dagelijkse praktijk van het handelsverkeer.

Kortom, de standaardclausules onderaan het briefpapier, zijn voldoende om via een eerste verwijzing de eigen voorwaarden te laten gelden, maar een onvoldoende uitdrukkelijke afwijzing, zelfs als daarin wordt opgenomen dat uitdrukkelijk de voorwaarden van de wederpartij worden afgewezen. Immers, ook moet vermeld worden welke voorwaarden worden afgewezen.

Maak de toepasselijkheid van algemene voorwaarden derhalve onderdeel van de contractvorming, en benoem ze. Te meer daar algemene voorwaarden reeds via verzoeken om offertes van toepassing kunnen zijn, als zij niet voldoende worden afgewezen in de daaropvolgende offerte.

Bard van Veen, Severijn Hulshof advocaten 

Reageer op dit artikel