artikel

Wisseling van de wacht, focus op de macht

bouwbreed

Wisseling van de wacht, focus op de macht

Wethouders leunen voor de inhoud van hun dossiers op ambtenaren. De ondernemer die zijn belangen voor de komende jaren veilig wil stellen, moet dus investeren in contacten met het ambtelijk apparaat.

Op 19 maart is het weer zover: dan worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vooral ondernemers worden opgeroepen om toch vooral te gaan stemmen. Dat is een verstandig advies: juist voor ondernemers is het van belang dat het gemeentebeleid op orde is, want zij zijn voor belangrijke randvoorwaarden van hun ondernemerschap afhankelijk van de gemeente. Eerlijk is eerlijk, zo lekker gaat het de laatste tijd allemaal niet. Dus een overheid die vóór in plaats van tegen ondernemers werkt, zou de samenleving als geheel en ondernemend Nederland in het bijzonder een dienst bewijzen.

Uit verschillende onderzoeken (en overigens ook op iedere willekeurige netwerkborrel) blijkt dat ondernemers meer last dan lust van de overheid hebben. Valt u ook in die categorie, dan heeft u vanaf nu twee opties. Houdt u van klagen, richt u zich dan op de wisseling van de wacht en beperk u tot stemmen op 19 maart. Kleine moeite, groot plezier want na afloop kunt u gegarandeerd schande spreken van het onvermijdelijke ‘kiezersbedrog’. Wilt u van het klagen af en de overheid voortaan vóór in plaats van tegen u laten werken, richt u zich dan vooral ook op de periode na 19 maart. Dan begint namelijk pas de wisseling van de macht.

Stemmen doet u op basis van een verkiezingsprogramma. Daarin staat eigenlijk alleen maar wat de partij(kandidaat) van uw keuze zou willen doen als hij het helemaal alleen voor het zeggen had. Een situatie dus die nooit aan de orde komt. Dat er in het collegeakkoord na de verkiezingen telkens weer van alles staat waar u niet voor heeft gekozen, is dus geen kiezersbedrog, maar de normale gang van zaken. Het slechte nieuws is dus dat u gegarandeerd nooit gaat krijgen wat u wordt beloofd. Althans, niet door alleen maar te gaan stemmen.

Haat-liefdeverhouding

Het goede nieuws is dat u nadat u gestemd heeft, een reeks mogelijkheden heeft om zelf wèl voor elkaar te krijgen wat u is beloofd. U moet er alleen bovenop zitten. En daar gaat het vaak mis. Ondernemers en de overheid hebben van nature een haat-liefdeverhouding die bestaat in een vorm van niet met elkaar willen, maar ook niet zonder elkaar kunnen. De kans is dus klein dat u als ondernemer uit pure passie de gemeente opzoekt om wekenlang mee te schrijven aan een beleidsnota. U heeft wel wat beters te doen. Bovendien omringt u zich dan vrijwillig met ambtenaren. Waarschijnlijk besteedt u – als het dan toch moet – liever tijd aan een relatie met de wethouder. En dat is jammer, want bestuurders staan op wacht, maar ambtenaren hebben de macht.

De (nieuwe) wethouders die het straks voor het zeggen krijgen in uw gemeente, leunen voor de inhoud van hun dossiers op ambtenaren. Elk beleidsstuk dat straks bepaalt wat er wel en niet kan, wordt dus niet door wethouders, maar door ambtenaren gemaakt. Ondernemers die hun belangen voor de komende vier jaar echt veilig willen stellen, investeren dus deze maanden in contacten met het ambtelijk apparaat. Het is misschien even wennen, want golfen met de wethouder is ontegenzeggelijk prettiger dan meevergaderen met ambtenaren, maar het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient.

De overheid doet namelijk niets zonder dat er een vorm van geschreven beleid voor is. En dat beleid moet eerst worden gemaakt, dan goedgekeurd, daarna ter inzage gelegd en vervolgens vastgesteld. Inderdaad, een bloedstollend tijdrovende aangelegenheid. Maar als het er eenmaal is, geldt wat in het beleid is vastgelegd als heilig én voor jaren. Hoe beter u nu oplet en meehelpt met de juiste formulering, hoe langer u straks dus achterover kunt leunen. De papieren tijger is dan niet uw ergste vijand, maar uw grootste vriend.

De kans van 19 maart lig in nieuw beleid. Dat begint bij mensen waar u niet voor kunt stemmen. De gekozenen hoeven er alleen maar wat van te vinden. En te zorgen dat iedereen zich er aan jarenlang aan houdt.

Ireen Boon, werkzaam bij Trias Politica Advies

Binnenkort verschijnt van haar hand bij uitgeverij BIM Media het boek ‘De overheid als klant’

Reageer op dit artikel