artikel

Winst te behalen in details ontwerp

bouwbreed Premium

Winst te behalen in details ontwerp

De helft van de gesubsidieerde energie-investeringen had in 2012 betrekking op de bebouwde omgeving. Van het bedrag van 600 dat daarmee gemoeid was, ging maar 18 miljoen naar bouwbedrijven.

Bouwers hebben nog een bescheiden aandeel in de subsidiemolen. In 2012 had de helft van alle gesubsidieerde energie-investeringen in de Energie Investeringsaftrek betrekking op de gebouwde omgeving (600 miljoen op een totaal van 1,2 miljard, zie kader). Bouwbedrijven nemen hiervan slechts 18 miljoen voor hun rekening. Tegelijkertijd blijft subsidiegeld op de plank liggen. Een subsidie kan 4 tot 7,5 procent van de bouwsom dekken, schat hij. “Dat is aanzienlijk als je bedenkt dat de meeste bouwers tevreden zijn met een omzet van winstmarge van 5 procent,” beaamt Gmelich. “Kansen blijven liggen. Dat is natuurlijk ook ons bestaansrecht.”

Rolf Grouve, directeur van subsidieadviesbureau van Innovation Connect, ziet dat bouwers vooral kansen laten liggen bij de innovatiesubsidies. “Ten opzichte van andere sectoren is de bouw redelijk conservatief, er komen relatief veel minder aanvragen voor innovatiesubsidies vanuit de bouw, behalve dan misschien voor procesinnovaties zoals lean bouwen, maar ook dat is al bijna een gepasseerd station. Hoe eerder bedrijven zich als technologiebedrijf gaan gedragen, hoe meer research en development-regelingen voor ze opengaan.” Het is geen free ride, benadrukt Grove. “De overheid zal nooit het gehele risico afdekken. Zij nemen hoogstens een deel van het risico op zich, daar zijn die regelingen ook voor bedoeld.”

Waar moeten bouwers op letten als ze in aanmerking willen komen voor steunmaatregelen van de overheid? Vroeg beginnen, is het devies van Gmelich. “Het liefste zijn wij betrokken vanaf de fase voorlopig ontwerp/definitief ontwerp. In die fase kun je namelijk nog je ontwerp aanpassen.”

Veel winst is te halen in de details van het ontwerp. “Wat voor hout gebruik je, wat voor armatuur? Daar moet je slim naar kijken. Je kunt bijvoorbeeld 2 procent van de kosten besparen met een goedkoper armatuur, maar wellicht kun je met een duurdere variant 10 procent subsidie krijgen.” Contracten en bestekken moeten zo ingericht worden dat ze in pas lopen met de subsidie-eisen. “We kijken naar de ontwerpspecificaties en die moeten dan soms ook nog worden aangepast. We begeleiden partijen, hameren op voorwaarden en houden contact met de subsidieloketten.” Dat alles is tijd voor nodig. “We zien veel aanvragen stuk lopen op de timing, zeker bij integraal duurzame bouwtrajecten.”

Opvallend is dat non-profitopdrachtgevers geen aanspraak kunnen maken op de duurzaamheidssubsidie. De regeling is zo ingericht dat deze via een aftrek op de winstbelasting bij de indieners terecht komt. Schoolbesturen, gemeenten, zorginstellingen maken geen winst. Geen winst, geen korting. “Enerzijds begrijp ik het. Van non-profitinstellingen hoop je te veronderstellen dat ze toch al duurzaam bouwen. Anderzijds hebben ook zij te maken met een budget waarvoor ze het aantal leerlingplaatsen of zorgplaatsen zo goed mogelijk willen inrichten. Duurzaamheid is dan een pre, maar geen primaire overweging”, licht Gmelich toe. “Het gaat om een aanzienlijk deel van het bouwvolume, zo’n 60 procent.” Hij kijkt met een aantal opdrachtgevers naar juridische wegen om toch gebruik te kunnen maken van de stimuleringsmaatregel. “We onderzoeken of we de duurzame installaties juridisch kunnen loskoppelen van het gebouw. Voor duurzame installaties kunnen er constructies mogelijk zijn om toch van het fiscale voordeel te genieten. Een voorbeeld kan zijn dat Philips niet de led-verlichting levert, maar de branduren. Philips blijft dan juridisch eigenaar. Maar goed, een duurzame gevel juridisch loskoppelen is natuurlijk vrij lastig.”

Grouve vind dat er te weinig subsidieregelingen specifiek voor de bouw zijn. “Het moet natuurlijk geen subsidiefabriek worden, maar het idee dat de overheid te weinig geld heeft is gebaseerd op een denkfout.Het is goedkoper om de bouw aan te wakkeren met subsidies met terugbetalingsregeling dan de uitkeringen te betalen van bouwvakkers die thuis op de bank zitten.”

Overigens vinden de adviseurs dat de overheid niets aan te rekenen valt. Grouve lauwert de deskundigheid van de betrokken ambtenaren en ook Gmelich is positief. “De overheid doet het goed en helder”, stelt Gmelich. “Het is een effectief pakket aan maatregelen, zeker geen regelbrij.”

De Energie Investeringsaftrek in 2012

• Keerde 94 miljoen euro uit

• Heeft ruim 1 miljard euro aan investeringen in energiebesparende maatregelen gesubsidieerd

• Waarvan 600 miljoen euro investeringen in gebouwde omgeving, via in totaal 7451 aanvragen

• Is 100 miljoen besteed aan energieprestatie van bestaande gebouwen

• Kwamen subsidieaanvragen voor 18 miljoen aan investeringen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars (329 aanvragen)

• Kwamen 60 miljoen euro investeringen vanuit onroerendgoedhandelaren

• En 353 miljoen euro vanuit energieproducenten

Drie doelen van subsidies

Maatregelen vallen grofweg in drie doelen uiteen. Er is steun te krijgen voor innovatie, voor verduurzaming en voor financiering. Dat laatste meestal in de vorm van garantstelling door de overheid bij de kredietverschaffer, de bank. De belangrijkste subsidiemaatregelen zijn:

• Energie Investeringsaftrek (EIA). Investeringen in energiebesparingsmaatregelen zijn voor 41,5 procent aftrekbaar van de winstbelasting. Netto betekent dat een teruggave van zo’n 10 procent.

• Milieu Investeringsaftrek (MIA). Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen zijn tot 36 procent aftrekbaar van de winstbelasting.

• Vamil. Mogelijkheid tot flexibel afschrijven van milieuvriendelijke investeringen.

• Innovatiekrediet. Revolverend fonds voor innovaties.

• SDE+. Geldelijk subsidie voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Staat per april weer open voor aanvragen. In 2013 had de EIA een budget van 151 miljoen euro, de MIA 101 miljoen euro. De bestedingen in het afgelopen jaar zijn nog niet bekend. In 2014 zijn de budgetten respectievelijk 111 miljoen euro en 93 miljoen euro.De SDE+ had in 2013 3 miljard te vergeven, in 2014 3,5 miljard euro.

Reageer op dit artikel