artikel

Veel te winnen met sociale innovatie

bouwbreed

Veel te winnen met sociale innovatie

Innovatie is het nieuwe buzzword. Naast en in vehikels als ‘topsectoren’ en ‘lerende economie’ klinkt deze buzz als onderdeel van het verdienmodel van de BV Nederland. Daar heb je goeie ideeën en onconventionele mensen voor nodig.

Zo krijg je nieuwe producten en markten. Kansen, ook voor architectenbureaus en andere ruimtelijke professionals. Rapporten genoeg. Doen dus. Maar dan wel echt innoveren. En dat betekent: meer sociaal dan puur technologisch innoveren en meer risico nemen en dus meer mislukken als ereplicht.

In de architectenbranche zijn de mogelijkheden voor innovatie legio: vol ideeën en niet zelden onconventioneel. Het is vaak bon ton architectuur te koppelen aan alleen technologische innovatie. Van nieuwe materialen, via raamprofielen tot de 3D-printer. Allemaal leuke, lekker concrete voorbeelden uit de sfeer van innovatie, maar daar gaat het niet om. Er is meer dan technologie in de polder. De architect moet als grenzen opzoekende verbinder en verbeelder juist aansluiting zoeken bij de new frontier : sociale innovatie. Hoe doe je dingen anders, met elkaar?

Geen apekool, die sociale innovatie, want daar zit volgens de WRR de grootste ontwikkelkracht en onderscheidende macht van de Nederlandse economie. En laten we daar volgens de Rotterdam School of Management in de creatieve industrie nou juist slecht in zijn; we zijn klein in omvang en relatief nogal op onszelf gericht.

Maar er zit veel verbeterpotentieel. Juist wij moeten volgens professor Volberda zoeken naar levensvatbare busines modellen en die met onze creatieve kracht vertalen in producten en diensten. Hij roept het nog net niet, maar ‘kom uit je hok, creatieven!’ is zijn aansporing. Het veld in, de grenzen over en samen op reis. In het rapport wordt gepleit voor sociale innovatie door ‘platte organisatievormen’, ‘ondernemend managen’, ‘slimmer werken en vakmanschap’ en ‘co-creatie’: met anderen dus. Het zijn meta-boodschappen die makkelijk opgeschreven zijn.

Toch zijn ze ook inspirerend voor onze branche. Het zijn zeker zaken die we bij de BNA herkennen als onderdeel van onze transitie naar een nieuwe branche, die slim samenwerkt in netwerken, co-creëert, vakmanschap viert en de consument en opdrachtgever als partner, inputleverancier en kennisdrager ziet. Een beetje genereus.

Zo worden we weer strategisch partner in een collectieve opgave. Dan wordt dienstbaarheid juist professionele dienstverlening. En doet de architect niet alleen op het ontwerp, maar ook in het proces- en productontwikkeling wat de samenleving van hem mag verwachten: unieke meerwaarde leveren.

Fred Schoorl, directeur BNA

Reageer op dit artikel