artikel

Recht op frisse scholen

bouwbreed

Recht op frisse scholen

Veel leerlingen in ons land krijgen les in klaslokalen waar het binnenklimaat ronduit ongezond is. Dat is eerder regel dan uitzondering: in zo’n 80 procent van de klassen is het CO2-gehalte in de winter vaak te hoog en is het in de zomer veel te warm. De uitgaven voor frisse scholen zijn structureel te laag en dat moet veranderen.

Tienduizenden leerlingen krijgen in ons land les in schoollokalen met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens veel lessen onaanvaardbaar hoog. Onderzoek heeft aangetoond dat een gebrek aan ventilatie concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaakt en een negatief effect heeft op de leerprestaties. Aan de andere kant kan een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht tot 15 procent betere leerprestaties opleveren.

Je zou zeggen dat de keuze simpel is. Investeer in een gezond binnenmilieu, daar hebben leerlingen én leerkrachten baat bij. Helaas is dat niet de praktijk. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan scholen investeren al jaren structureel te weinig om de kwaliteit van scholen op peil te houden.

Dat is ook bij de rijksoverheid niet onopgemerkt gebleven. Daarom wordt het budget dat de gemeente krijgen toegewezen voor scholenonderhoud, vanaf volgend jaar overgeheveld naar de schoolbesturen. De overheid hoopt daarmee dat de administratieve rompslomp afneemt en besluitvorming sneller plaatsvindt.

Is hiermee het probleem opgelost? Ik vrees van niet. Want scholen kunnen straks het budget voor onderhoud naar eigen inzicht inzetten. Bijvoorbeeld door met dit geld tekorten die elders op de begroting zijn ontstaan, goed te maken. Uneto-VNI vindt dit onjuist en pleit ervoor dit geld alleen in te zetten waarvoor het bedoeld is: verbetering van schoolgebouwen en lokalen. Dat is hard nodig én mogelijk: de techniek en de kennis zijn beschikbaar om schoolgebouwen gezonder, frisser, comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Deze week treedt een nieuwe lichting raadsleden aan. Zij kunnen dit jaar nog samen met de schoolbesturen het onderhoud van veel scholen krachtig aanpakken. Moeilijk is dat niet, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Want als wij de ambitie van Nederland als kenniseconomie willen waarmaken, zullen we op z’n minst moeten zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving voor scholieren én leerkrachten.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel