artikel

Kies voor kwaliteit en duurzaamheid

bouwbreed

Kies voor kwaliteit en duurzaamheid

Bij het aanbesteden van bouw- en installatieprojecten op gemeentelijk niveau gaat de opdracht vrijwel altijd naar de inschrijver met de laagste prijs. Dat lijkt voor de korte termijn misschien logisch, maar zou een gemeente niet verder moeten kijken dan de begroting? De Aanbestedingswet biedt volop ruimte om een andere keus te maken. Een keus voor kwaliteit en duurzaamheid.

Sinds april vorig jaar hebben we in ons land te maken met een nieuwe Aanbestedingswet. Op grond van die wet moeten gemeenten bij een aanbesteding uiteindelijk kiezen voor de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). En daar beginnen de misverstanden. Want ‘economisch meest voordelige’, is dat een ingewikkelde manier om te zeggen dat de goedkoopste aanbieder de opdracht moet krijgen?

Nee. De Aanbestedingswet benadrukt dat een gemeente aspecten als kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing net zo zwaar kan laten wegen als de prijs. Helaas gebeurt dat in de praktijk nog veel te weinig. Het gevolg is dat er op veel plaatsen in ons land kansen onbenut blijven om energie te besparen en duurzaam te bouwen en renoveren.

Uiteraard willen we dat de overheid zorgvuldig omgaat met ons belastinggeld. Niemand maakt bezwaar als de overheid werk laat uitvoeren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Maar wanneer de kosten alle overige criteria in de schaduw stellen, leidt dat tot een negatieve prijsspiraal. Bouw- en installatiebedrijven zien zich gedwongen om af te dalen naar een prijsniveau dat eigenlijk niet verantwoord is, met alle risico’s van dien. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bandbreedte aan te geven; een maximum- en een minimumprijs. Of niet de laagste, maar de daarop volgende prijs het meest te waarderen. De gemeente kan op die manier absurd lage en dus economisch onverantwoorde prijzen uitsluiten en voor zichzelf een beter zicht creëren op de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende aanbiedingen.

Een gemeente die in een aanbestedingsprocedure vooral naar het prijskaartje kijkt, gaat voorbij aan andere belangrijke doelstellingen van overheidsbeleid. Door meer nadruk te leggen op kwaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Toegevoegde waarde

Daarnaast is de waarde van het gemeentelijk vastgoed op de lange duur gebaat bij een kwalitatief goede uitvoering van bouw- en installatieprojecten. Een aanbieder die op het eerste gezicht niet de goedkoopste is, creëert op termijn vaak wel de hoogste toegevoegde waarde voor de samenleving. En een gemeente die bij een aanbesteding rekening houdt met de kosten gedurende de gehele levensduur is uiteindelijk goedkoper uit dan de gemeente die de selectie maakt op basis van uitsluitend de initiële kosten.

Lokale bestuurders hebben een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de begroting. De plaatselijke economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zouden tot de prioriteiten van iedere gemeente moeten behoren. Een doordacht aanbestedingsbeleid kan daar een behoorlijke impuls aan geven. Dus geen omvangrijke opdrachten vaststellen die lokale bouw- en installatiebedrijven niet kunnen uitvoeren. Door daarentegen rekening te houden met de capaciteit van lokale bedrijven en de mogelijkheden van meervoudig onderhands aanbesteden te benutten, komen juist de ondernemers die binnen de eigen gemeentegrenzen actief zijn en dus voor werkgelegenheid zorgen voor opdrachten in aanmerking .

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, staat de lokale overheid in h et middelpunt van de belangstelling. Als het aan de bouw- en installatiebranche ligt, blijft die aandacht ook na 19 maart bestaan. Juist op gemeentelijk niveau liggen mogelijkheden om gebouwen en infrastructuur een kwaliteitsimpuls te geven.Over twee weken treedt een nieuwe, ambitieuze lichting lokale politici aan. De bovenstaande adviezen geef ik u graag mee. Ik vertrouw erop dat u er iets goeds mee doet. Wilt u metéén iets tastbaars doen voor het bedrijfsleven in uw gemeente, dan heb ik nog een suggestie voor u. Loop na de installatie van het nieuwe college even langs bij de wethouder van financiën en vraag of uw gemeente zich houdt aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. In deze moeilijke tijden kan een factuur die op tijd wordt betaald voor een ondernemer net het verschil maken. Namens uw installateur: hartelijk dank!

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche

Reageer op dit artikel