artikel

Cont(r)actgestoord

bouwbreed

Cont(r)actgestoord

Tijdens mijn Twentse opleiding bouwprocesmanagement werd ik volgegoten met ideaalplaatjes van procesinnovaties. Mooie ideeën met theoretisch nog mooiere uitkomsten.

Het leuke van de praktijk is dat het geen groen teletubbielandschap betreft, waar alles koek en ei is. Neem bijvoorbeeld systems engineering. Deze systematiek geeft ons een overzichtelijk stappenplan om van vage wensen naar fijne technische eisen te komen. Om vervolgens weer van klein naar groot aan te tonen dat we ook aan alle eisen en wensen voldoen. Ideaal.

De praktijk vindt het normaal om dit proces met een grote hobbel te verstoren: het contract. De opdrachtgever poogt daarin alle eerder bedachte doelen, afwegingen en informatie naar marktpartijen over te brengen. Het gangbare UAV-gc-contract is inmiddels verworden tot een dikke specificatie, waarin de opdrachtgever voorschrijft wat de opdrachtnemer wanneer en op welke wijze moet doen. De opdrachtnemer hoeft niet meer na te denken over al die afwegingen en informatie en de opdrachtgever tikt hem middels toetsen wel tijdig op de vingers als er iets mis gaat. Projectdoelen schuiven maar al te vaak naar de achtergrond.

Haaks daartegenover staat het snel groeiende Best Value Procurement. Een van de hoofdgedachtes: de opdrachtnemer is de expert en begrijpt de doelen van de opdrachtgever. De opdrachtgever leunt juist achterover. In een dubbele wereld waar contract het doel in de weg kan zitten, is de kans op lose-lose-situaties groot.

Een opdrachtnemer wil proactief zijn, maar moet zich richten op contractvoorwaarden die de beheersing van het project soms niet ten goede komen. De opdrachtgever wil sturen op projectdoelen maar wil de navolging van alle contractvoorwaarden continu controleren. Je voelt de invloed van de kloof tussen projectdoelen en contractvoorwaarden als beide projectteams deze kloof niet erkennen.

Bas Klaver, procesmanager VBK Groep, Hoorn

Reageer op dit artikel