artikel

Bouwen aan de campus

bouwbreed

Bouwen aan de campus

Ik ben in een heel boeiend proces betrokken. In het proces proberen veel partijen gezamenlijk een Bouwcampus te realiseren.

Er zijn de initiatiefnemers: Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en Bouwend Nederland, aangevuld met de TU Delft, de G32 en de G4. Er is een bestuur, een raad van toezicht, er zijn toekomstige bewoners, er zijn virtuele partners, er zijn geïnteresseerde partijen, en er is een vernieuwings-, versnellings- en verbindingsteam dat het hele proces moet ondersteunen. Heel veel mensen steken er vele uren in. Zelf ben ik al één tot twee dagen per week alleen met de Bouwcampus bezig.

Het is leuk om ook af en toe even afstand te nemen. Het proces te bekijken vanuit de filosofie die wij prediken: samenwerken is noodzakelijk voor vernieuwing. Opvallend is dan dat de communicatie tussen al deze partijen de laatste maanden pas echt goed op gang komt. Daarvoor werd wel gecommuniceerd, maar dat was eigenlijk meer in de vorm van informeren en vragen stellen. Waarom vinden we de Bouwcampus zo’n goed idee? Wat is de bestaansreden van de Bouwcampus? Natuurlijk staat dat al in rapporten die we allemaal gekregen hebben. Maar erover lezen is toch wezenlijk anders dan het zelf doorleven en formuleren. Denk maar aan de quote in mijn vorige column, “beste medewerkers”.

Dat geldt ook voor een bonte verzameling aan partijen die iets met elkaar moeten willen. Het creëren van gezamenlijk eigenaarschap is enorm belangrijk. Ondertussen loopt er ook nog een bouwproces parallel aan het doornige pad tot samenwerking. En ook dat pad kent bochten en hobbels. Toch: aan het eind van dit jaar staat er een prachtig pand in Delft, als topje van de ijsberg. En door alle inspanning om tot een breed gedragen Bouwcampus te komen, is er onder dat topje een niet direct zichtbare brede, solide basis. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Jacqueline Schlangen, directeur Vernieuwing Bouw

Zij schrijft deze column op persoonlijke titel

Reageer op dit artikel