artikel

Nieuwe rollen in de bouw

bouwbreed

De vastgoed- en bouwsector is stevig in beweging. De markt ondergaat een verandering van aanbod- naar vraaggestuurd en van autonomie naar samenspel. Vastgoed is geen product meer, maar wordt een dienst, en gebouwen faciliteren een gebruikersproces. Ontwikkelaars gaan denken in meerwaarde voor de lange termijn in plaats van in winstmaximalisatie op de korte termijn.

Voor sommigen is verandering een bedreiging, maar ambitieuze en vooruitstrevende professionals en ondernemers zien kansen en nieuwe rollen. Heeft uw er weleens over nagedacht? Waar wilt u met uw bedrijf over enkele jaren staan? En welke rol zou u het liefst willen vervullen?

Wellicht staat u voor een technisch probleem of een broodnodige procesinnovatie om uw ambities te kunnen verwezenlijken en heeft u de expertise niet in huis. De TU/e kan u hierbij helpen. Sinds 1996 beschikt de faculteit Bouwkunde over een postacademische ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems (ADMS). De opleiding is opgericht om tegemoet te komen aan vragen uit het bedrijfsleven om ontwerpprocessen en producten in de bouw te verbeteren en innovaties te stimuleren. Het biedt u de mogelijkheid om een technologisch ontwerper in te huren, een professional met een wetenschappelijke basis die complexe nieuwe producten en processen ontwerpt en innovatieve oplossingen biedt voor uw specifieke ontwerp- of procesvraagstukken. U stelt de kaders van het project vast, de trainees voeren de opdracht uit, onder supervisie van ervaren wetenschappelijke experts. Meer dan negentig cursisten hebben inmiddels de opleiding succesvol afgerond en krijgen daarmee de titel PDEng: Professional Doctorate in Engineering.

Bent u nieuwsgierig geworden naar uw nieuwe rol, of naar de mogelijkheden van innoveren met ADMS? Op 25 maart 2014 wordt op de TU/e een ADMS symposium georganiseerd waarin de nieuwe rollen en processen in de bouw centraal staan. Hierbij komen vooraanstaande sprekers aan het woord, o.a. van de NS en de rijksbouwmeester, die dit onderwerp bediscussiëren en voorbeelden van de nieuwe rollen in de bouw aandragen.

Reageer op dit artikel